Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada RS potrdila predlog spremembe zakona o državljanstvu RS

Vlada Republike Slovenije je na seji 13. julija 2006 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Temeljni razlog za spremembo zakona je na eni strani potreba po spremembi nekaterih določil, ki povzročajo težave pri izvajanju naturalizacijskih postopkov, saj so se nekatera področja zakona v praksi pokazala kot premalo in nenatančno definirana in tako nejasna za uporabnike, kar je v praksi pomenilo daljši postopek za pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo. Predlagana sprememba nadalje odpravlja neskladja znotraj veljavnega predpisa ali v razmerju do drugih predpisov (usklajenost z ureditvijo evidentiranja v matičnem registru, usklajenost z zakonodajo na področju migracij).

 

Novela uvaja strožje pogoje za pridobitev državljanstva za prosilce, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, saj bo že pravnomočna obsojenost prosilca na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, pomenila zadržek za sprejem v državljanstvo. Prav tako sprememba zakona podaljšuje dobo trajanja zakonske zveze za prosilce, poročene z državljani Republike Slovenije, s čimer želimo preprečiti morebitne zlorabe sklepanja fiktivnih zakonskih zvez.

 

Sprememba zakona odpravlja tudi ovire pri ugotavljanju dejanskega bivanja v Republiki Sloveniji. V določenih primerih se bivanje v Evropski uniji ne bo štelo za prekinitev bivanja, če bo o tem podala soglasje Vlada Republike Slovenije. Nadalje predlog zakona uvaja olajševalne okoliščine za pridobitev državljanstva Republike Slovenije za osebe, ki so v Republiki Sloveniji uspešno zaključile najmanj visokošolski program. Skrajšuje jim namreč dobo bivanja v Republiki Sloveniji, prav tako pa uvaja olajševalne okoliščine za pridobitev državljanstva zamejskim Slovencem, zdomcem in izseljencem slovenskega rodu.

 

Predlagana sprememba zakona pod pogojem vzajemnosti omogoča za državljane držav članic Evropske unije, ki pridobijo državljanstvo republike Slovenije, da obdržijo dosedanje državljanstvo. Načelo reciprocitete omogoča tudi državljanom Republike Slovenije, da ob pridobitvi tujega državljanstva obdržijo državljanstvo Republike Slovenije.

 

Bistvena novost predlagane spremembe pa je sprememba, ki zadeva prenos stvarne pristojnosti odločanja v postopkih pridobitve in prenehanja državljanstva Republike Slovenije na upravne enote. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije bo nadzorni organ, ki bo v navedenih postopkih opravljal revizijo. Ministrstvo bo tako lahko podalo soglasje k odločitvi upravne enote ali pa dopolnilo postopek in samo odločilo o upravni zadevi. Na ta način bomo ohranili nadzor nad sprejemi v državljanstvo Republike Slovenije na ravni ministrstva. MNZ ocenjuje, da se bodo na ta način postopki skrajšali za dva do tri mesece. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije pa bo še vedno odločalo v postopkih pridobitve državljanstva z izredno naturalizacijo (13. člen).

 

Ker je državljanstvo pristna vez med posameznikom in državo (domovino), predlagana sprememba uvaja svečano prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda Republike Slovenije, ki jo bo vsak posameznik podal pred vročitvijo odločbe o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije.