Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Mladi odslej lahko na vožnjo s spremljevalcem

V nedeljo, 13. avgusta 2006, bomo začeli uporabljati določbe 139. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVCP-1), ki opredeljujejo vožnjo s spremljevalcem. Zakon bo omogočil, da začnejo mladi z usposabljanjem v avto šoli, ko dopolnijo 16 let in pol. Ko opravijo preizkus znanja pred komisijo avto šole, lahko do osemnajstega leta in pol vozijo s spremljevalcem. Z dopolnjenim 18 letom starosti lahko gredo na vozniški izpit in nato kot vozniki začetniki vozijo do 21. leta starosti.

Gre za pomembno zakonsko novost, ki daje možnost, da bodo mladi začeli s pridobivanjem vozniških izkušenj z daljšim usposabljanjem že pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja in preden bodo dopolnili predpisano starost za vožnjo vozil. Mladi si bodo tako oblikovali navade, ki jim bodo v pomoč na samostojni vožnji po opravljenem vozniškem izpitu.


Z uvedbo sistema vožnje s spremljevalcem pri 17. letu skušamo zagotoviti učinkovito preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, upoštevanje omejitev, zmanjšanje nevarnih in objestnih voženj in s tem povezanih prometnih nesreč.


Osebni avtomobil ali štirikolo bo s spremljevalcem lahko vozila oseba: ki je starejša od 17 let, ki se bo v avto šoli po predpisanem programu usposobila za voznika motornih vozil kategorije B, ki bo po končanem usposabljanju opravila pred komisijo avto šole preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in vožnje motornega vozila in ki v evidenci nima nobene kazenske točke. Pod naštetimi pogoji pa vožnja s spremljevalcem ne bo dovoljena osebi, ki se ji izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ali če ima v kazenski evidenci kazenske točke.


Spremljevalec, ki bo spremljal osebo na vožnji po opravljenem usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu znanja, mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. Spremljevalci so lahko: eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov osebe, ki bo vozila s spremljevalcem, stari starši, strici in tete, bratje in sestre - če s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki osebe, ki bo vozila s spremljevalcem.


Vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje opravi izpitni center, če spremljevalec izpolnjuje naslednje pogoje: je star najmanj 30 let, ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj 7 let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.


Pogoje za kandidata, ki bo vozil s spremljevalcem, in pogoje za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje bo organ praviloma ugotavljal iz uradnih evidenc. Kandidat in spremljevalec lahko izpolnjevanje pogojev v postopku dokazujeta tudi sama z ustreznimi dokazili: podatke o sorodstvenem razmerju pridobi stranka iz matičnega registra, ki ga vodijo upravne enote (izpisi iz matičnega registra), obstoj sorodstvenega razmerja pa se lahko dokazuje tudi s potrdilom iz gospodinjske evidence, ki ga izdajajo upravne enote; podatke o kazenskih točkah organ ali stranka pridobivata iz evidence kazenskih točk, ki jo vodi ministrstvo za pravosodje, oddelek za prekrške. Kandidat in spremljevalec morata pogoje, predpisane z zakonom, izpolnjevati ves čas vožnje s spremljevalcem.


Na podlagi opravljenega predpisanega programa usposabljanja v avto šoli, opravljenega praktičnega preizkusa znanja pred komisijo avto šole in vpisa spremljevalca v evidenčni karton vožnje lahko kandidat začne voziti s spremljevalcem. Kandidat sme voziti s spremljevalcem osebni avtomobil ali štiri kolo, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B oziroma največ šest mesecev po dopolnjenem 18 letu starosti.


V obdobju vožnje s spremljevalcem morata spremljevalec in oseba, ki vozi s spremljevalcem, opraviti vsaj dve uri vožnje z učiteljem vožnje, kot je to določeno v 14. členu Pravilnika o avto šolah (Uradni list RS, št. 114/05): najmanj eno učno uro vožnje v vozilu avto šole ob spremstvu učitelja vožnje in spremljevalca po najmanj treh mesecih vožnje s spremljevalcem in najmanj eno učno uro vožnje po najmanj treh mesecih od prve skupne učne ure vožnje. Po vsaki opravljeni učni uri vožnje se opravi analiza vožnje in svetovalni pogovor, v katerem učitelj vožnje opozori kandidata in spremljevalca na napake in jima svetuje, katerim elementom vožnje naj posvetita več pozornosti med vožnjo.

Med vožnjo mora imeti kandidat, ki vozi s spremljevalcem, pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo. Spremljevalec pa mora imeti med vožnjo pri sebi veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.

Spremljevalec je dolžan zagotoviti, da poteka promet nemoteno, umirjeno in varno. Spremljevalec in oseba, ki jo spremlja, sta v cestnem prometu dolžna ravnati v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in predpisi o javnih cestah.  Za prekršek, ki ga pri vožnji povzroči oseba (mladoletnik), ki vozi s spremljevalcem, je ta odgovorna po splošnih pravilih o odgovornosti.

Za škodo, povzročeno pri vožnji vozila v cestnem prometu, je odgovoren lastnik vozila v skladu s sklenjeno pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti in v skladu z zavarovalnimi pogoji odgovornostne zavarovalnice.