Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pooblastilo za izdajo preizkusnih tablic in potrdil za preizkusno vožnjo

266. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06-ZORed) določa, da pooblastila za izdajo preizkusnih tablic in potrdil za preizkusno vožnjo, izdana organizacijam na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000-odl.US, 39/2000-popr.odl.US, 61/2000, 100/2000-odl.US, 21/02 in 67/02), ostanejo v veljavi do izdaje novih pooblastil, vendar ne več kot tri leta od uveljavitve tega zakona.

Iz navedenega sledi, da so pooblastila, ki so jih izdale upravne enote na podlagi 183. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/2000-odl.US, 39/2000-popr.odl.US, 61/2000, 100/2000-odl.US, 21/02 in 67/02) veljavne le še do 13. avgusta 2007.

 

Pooblastilo za izdajo preizkusnih tablic in potrdil za preizkusno vožnjo izda na podlagi 199. člena Zakona o varnosti cestnega prometa minister za notranje zadeve registracijskim organizacijam, torej organizacijam, ki imajo pooblastilo za opravljanje postopkov registracije vozil (npr. registracija novega ali rabljenega vozila, podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, odjava vozila, itd.). Če organizacija nima pooblastila za opravljanje postopkov registracije vozil, ne more pridobiti pooblastila za izdajo preizkusnih tablic in potrdil za preizkusno vožnjo.

 

Pooblastilo za opravljanje postopkov registracije vozil izda na podlagi 193. člena Zakona o varnosti cestnega prometa minister za notranje zadeve organizacijam, ki opravljajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ter gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo dejavnost prodaje motornih oziroma priklopnih vozil, če izpolnjujejo pogoje glede prostorov, kadrov in opreme.
Podrobneje so pogoji, ki se nanašajo na prostore, kadre in opremo določeni v Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05), ki med drugim določa, da mora prostor za registracijo vozil obsegati:
- prostor za strokovno osebje, ki opravlja postopke registracije oziroma administrativne postopke v zvezi s tehničnimi pregledi vozil, z najmanj dvema delovnima mestoma;
- prostor za shranjevanje novih in deponiranih registrskih tablic ter obrazcev listin, velik najmanj 8 m2, z vgrajenimi ognjevarnimi vrati;
- arhiv za arhiviranje zadev.
Delovna mesta za registracijo vozil morajo biti opremljena z ustrezno računalniško in programsko opremo za dostop do evidence registriranih vozil in izpis listin, ki ustreza tehničnim in varnostnim zahtevam.
Postopke registracije vozil smejo opravljati le delavci, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in opravljen preizkus usposobljenosti.

 

Postopek pridobitve pooblastila je upravni postopek, v katerem upravni organ opravi tudi ogled prostorov in naprav ter preveri ostala listinska dokazila. V izogib večjim težavam, ki lahko pri tem nastanejo, se za nadaljnja pojasnila obrnite neposredno na ministrstvo.

 

Še vedno pa lahko stranke oziroma kupci pridobijo preizkusne tablice in potrdila za preizkusno vožnjo pri katerikoli upravni enoti oziroma drugi organizaciji, pooblaščeni za opravljanje postopkov registracije vozil (npr. organizaciji, ki opravlja tehnične preglede vozil).