Skoči na vsebino

NOVICA

Odgovor na pismo predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušana Semoliča in predsednice Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške Ane Kneževič

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič in predsednica Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške Ana Kneževič sta na Vlado Republike Slovenije naslovila pismo, v kateri nasprotujeta rušenju mostov na obmejnem območju z Republiko Hrvaško. Ker je pismo tendenciozno in oba predsednika sindikalnih central očitno nista seznanjena ali pa ne želita razumeti bistva schengenskega režima, želimo zadeve pojasniti in jima tudi javno odgovoriti.

Članstvo v Evropski uniji pomeni za Republiko Slovenijo, podobno kot za večino drugih držav članic, ki so vstopile v EU leta 2004 in 2007, tudi obveznost vzpostavitve ustreznega režima v skladu z evropskim pravnim redom na zunanji meji EU, tj. na meji tistih držav članic EU, ki mejijo z državami nečlanicami oziroma s t. i. tretjimi državami. Slovenija mora tako vzpostaviti varnostni, carinski in inšpekcijski nadzor na svojem delu zunanje meje EU z Republiko Hrvaško ter zagotoviti njegovo izvajanje po standardih Evropske unije. Zato je bilo potrebno uskladiti pravni red, zagotoviti 3092 policistov za izvajanje schengenskega režima na zunanji meji EU ter ustrezno infrastrukturo in opremo.


Ena izmed zahtev vključitve Republike Slovenije v schengensko območje je tudi zapiranje 115 lokacij, na katerih bo izveden ukrep za kontrolirano prehajanje meje, bodisi z zapornicami, podiranjem brvi za pešce, bodisi s fizičnim zapiranjem (zasipavanjem, postavitvijo odbojnih ograj ali korit).  Po izvedbi ukrepa bo upravičencem za prehajanje meje na prehodnih mestih in točkah dovoljeno prehajanje meje na isti lokaciji, in sicer s postavitvijo zapornic in uporabo ključa. Prehod državne meje na lokacijah, ki so v funkciji prehodnega mesta ali prehodne točke po določbah Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS), bo še naprej dovoljen upravičencem (državljanom Republike Slovenije in Republike Hrvaške), ki imajo prehodno mesto ali prehodno točko vpisano v obmejno prepustnico ali kmetijski vložek. Aktivnosti podiranja brvi za pešce so v tem trenutku že zaključene. Ob tem je treba poudariti, da Republika Slovenija ni porušila nobenega mostu, ampak da gre za podiranje brvi, kjer ni dovoljeno prehajanje meje, ni nobenega upravičenca ali pa jih je zaradi njihovega slabega stanja potrebno podreti.

 

Republika Slovenija se zaveda, da je potrebno kljub schengenski meji, ki bo obenem zunanja meja EU, zagotoviti obmejnemu prebivalstvu tako na slovenski kot na hrvaški strani kakovostno življenje, brez večjih posegov v njihov vsakdan, zato je vložila veliko truda, da je bil v Uredbo (ES) št. 1931/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o pravilih za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah držav članic in spremembi določb Schengenske konvencije vključen koncept obmejnega režima, kar bo Republiki Sloveniji omogočilo, da obdrži v veljavi bistvene določbe bilateralnega sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju.