Skoči na vsebino

NOVICA

Začela se je visoka strokovna konferenca o zakonitem priseljevanju

Notranji minister Dragutin Mate se je danes v Lizboni udeležil dvodnevne visoke strokovne konference o zakonitem priseljevanju, na kateri udeleženci razpravljalo o nadaljnjem razvoju globalnega pristopa do migracij, pri čemer je poudarek predvsem na vprašanjih, povezanih z zakonitimi migracijami, integracijo priseljencev v gostujoča okolja in povezavi med priseljevanjem in razvojem.

V svojem govoru je minister Mate povedal, da je potrebno natančno razmisliti o pozitivnih in negativnih posledicah instrumenta krožnih migracij in predstavil pravni okvir zakonitega priseljevanja, ki je veljal med nekdanjo SFRJ in Nemčijo v začetku 70. let prejšnjega stoletja. Slovenija se je srečala z odhajanjem svoje delovne sile v tujino, ki je na podlagi sklenjenega sporazuma dobila možnost začasne zaposlitve. Takratne začasne migracije so ugodno vplivale na domače razmere predvsem z vidika precejšnjih denarnih prilivov, možnosti začetka gospodarskih dejavnosti po vrnitvi nazaj v domovino, izboljšanja socialnih in stanovanjskih razmer delavcev, prenosa delovnih izkušenj in znanja. Tovrstna začasna migracija nedvomno prispeva k gospodarskemu razvoju in napredku, odpiranju novih možnosti zaposlovanja ter posledično k zmanjšanju revščine.

 

Minister Mate je povedal, da sklepanje "partnerskih" sporazumov s tretjimi državami predstavlja dobro rešitev, saj bi se upoštevale potrebe in želje trga delovne sile obeh strani, seveda ob predhodni natančni ureditvi vprašanj vračanja. "Slovenija pozdravlja napore Komisije pri oblikovanju obeh besedil direktiv, ki bosta vsekakor prispevali k nadaljnjemu reševanju vprašanj celovitejšega uravnavanja migracij in odprli možnost lažjega in selektivnejšega prehajanja potrebne delovne sile v EU," je na koncu dodal minister Mate.