Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Mate na neformalnem Svetu EU za pravosodje in notranje zadeve v Lizboni

Na današnjem zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve so ministri, med njimi slovenski notranji minister Dragutin Mate, razpravljali o boju proti terorizmu in notranji varnosti ter implementaciji novih tehnologij pri integriranem upravljanju meja.

Ministri so se strinjali, da je boj proti terorizmu ena prednostnih nalog EU. Pri tem so pomembni učinkoviti mehanizmi in krepitev operativnega sodelovanja med vsemi agencijami in organi v državah članicah, ki pri tem sodelujejo, prav tako pa tudi nadgradnja in poenotenje pravnega reda na tem področju. Prisotnost policistov v lokalnih skupnostih, njihova usposobljenost in izvajanje ukrepov na področju boja proti kriminaliteti je ena izmed pomembnih aktivnosti tudi v prihodnje. Potrebno pa bo previdno iskanje ravnovesja med učinkovitostjo ukrepov v boju proti terorizmu in omejitvami človekovih pravic. Poseg v te pravice je upravičen samo v primerih, ko obstaja dovolj utemeljen sum, da bo ocenjena nevarnost, ki je grozila, odtehtala ta poseg. Preprečevanje terorizma je eno izmed mnogih področij varnosti, ki zahteva precejšnja vlaganja na področju novih tehnoloških rešitev, zato morajo države članice delovati skupaj.

 

Na področju implementacije novih tehnologij pri integriranem upravljanju meja je pomembno vprašanje glede povečanja varnosti in mobilnosti potnikov, ki bi ju omogočala uporaba novih tehnologij. Slovenija podpira vse aktivnosti Komisije, Frontexa in posameznih držav članic pri iskanju novih tehnologij na področju varovanja meja, ki hkrati omogočajo večjo pretočnost potnikov na meji in zagotavljajo večjo varnost v EU (učinkovitejše mejne kontrole) tudi v kontekstu boja proti terorizmu. Povečane aktivnosti pri iskanju novih tehnologij morajo biti ustrezno usmerjene na področju varovanja zelenih meja kakor tudi na tiste, ki se uporabljajo na mejnih prehodih. Za Skupnost je velik izziv tako kratkoročno kot tudi dolgoročno prav uvedba novih tehnologij, identifikacija sinergij med različnimi tehnologijami oziroma interoperabilnost in iskanje najučinkovitejših načinov uporabe optimalnih rešitev prenosa teh tehnologij v vsakdanjo rabo. Slovenija bo marca 2008 v času predsedovanja organizirala ministrsko konferenco, na kateri bodo ministri nadaljevali to razpravo na podlagi predlogov, ki jih bo pripravila Evropska komisija.

 

Minister Mate je na novinarski konferenci predstavil aktivnosti v času slovenskega predsedovanja EU in dejal, da smo si zastavili ambiciozen načrt, ki pomeni nadaljevanje skupnega programa tria predsedstev z Nemčijo in Portugalsko. Do sedaj smo skupaj uspešno izvajali priprave na vstop v schengensko območje, ena izmed pomembnih nalog v prihodnje pa bo razvoj druge generacije schengenskega informacijskega sistema. Minister je povedal, da bo Slovenija nadaljevala razpravo v Svetu EU glede prenosa t.i. Pruemske pogodbe v evropski pravni red in oblikovanje novih pravnih podlag za delovanje Europola. Minister je še dodal, da bo Slovenija začela razpravo o pravnih podlagah za urejanje statusa zakonitih priseljencev.