Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija pozdravlja predloga Direktiv Evropske komisije o zakonitem priseljevanju

Slovenija pozdravlja predloga direktiv, ki ju je Evropska komisija sprejela 23. oktobra. Predloga predstavljata začetek izpolnjevanja Političnega načrta o zakonitih migracijah, ki ga je Evropska komisija sprejela leta 2005 z namenom harmonizacije in olajšanja pogojev sprejema ekonomskih migrantov v EU.

Oba predloga direktiv predstavljata korak naprej v smeri uresničevanja ciljev sprejetih v Lizbonski strategiji, kot sta predvsem preprečevanje negativnih posledic demografskega staranja ter večanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Predlagani ukrepi, ki jih prinašata oba predloga bodo omogočali učinkovito mobilnost delovne sile v skladu s potrebami evropskega trga dela, ne bosta pa posegala v pristojnosti držav članic, da same uravnavajo število tujih delavcev na nacionalnem trgu dela.

 

EU mora postati dovolj privlačna, da privabi kvalitetno delovno silo iz tretjih držav, zato Slovenija vidi "modro karto" kot dober instrument, ki bo omogočil vsem visoko kvalificiranim delavcem, ki se bodo odločili delati v EU, da pod olajšanimi pogoji pridobijo dovoljenje, ki jim bo poleg dela in prebivanja v eni državi članici omogočilo tudi mobilnost in zaposlitev v drugi državi članici. Hkrati morajo vse države članice EU zagotoviti ekonomskim migrantom minimalni obseg pravic, ki morajo biti primerljive s pravicami državljanov EU. Taksna politika bo tako Skupnosti kot državam članicam omogočala preprečevanje nelojalne konkurence na trgu dela, ki jo predstavljajo delavci na črno, istočasno pa bodo delavci iz tretjih držav zaščiteni proti izkoriščanju. Z uvedbo t.i. "one-stop-shop" se bodo zmanjšale birokratske ovire, saj bo migrant z vložitvijo prošnje na enem mestu pridobil enotno dovoljenje, ki mu bo dovoljevalo tako prebivanje kot tudi delo.

 

Slovenija si bo v času predsedovanja prizadevala doseči čim večji napredek pri obravnavanju predlogov obeh direktiv na pristojni delovni skupini Sveta EU.