Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Začetek veljavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zasebnem varovanju

V Uradnem listu RS, št. 102/07 je bilo objavljeno besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zasebnem varovanju, ki je začel veljati 10. novembra 2007. Cilj, ki ga zasleduje spremenjeni in dopolnjeni zakon, je učinkovita regulacija področja zasebnega varovanja.

Bistvene novosti sprejetega zakona so:

- Določitev strožjih in natančnejših pogojev za pridobitev in odvzem licenc. Zakon onemogoča pridobitev licence, če je bila družba s pravnomočno odločbo spoznana za odgovorno določenih prekrškov za dobo štirih let. V kolikor pa je družba v postopku inšpekcijskega nadzora ali so zoper njo podani predlogi za uvedbo postopka o prekršku, se postopek podelitve licence prekine do pravnomočnosti odločbe oziroma do zaključka inšpekcijskega nadzora. 

- Natančneje opredeljuje pogoje za začasni odvzem licence.

- Trajni odvzem licence je vezan na pravnomočne odločitve pristojnih organov.

- Uvaja odgovornost naročnika varnostnih storitev, kadar ne sklene pisne pogodbe ali sklene pogodbo z družbo, ki nima licence.

- Področje varovanje javnih zbiranj bo podrobneje urejeno s podzakonskim aktom.  

- Zaostruje pogoje za pridobitev službene izkaznice (varnostni zadržki) in določa pogoje, ko je možen odvzem službene izkaznice.

- Omogoča prostovoljno članstvo v Zbornici RS za zasebno varovanje in določa reprezentativnost zbornice.

- Pooblastilo inšpektorja, da prekine javno prireditev in zapečati poslovne prostore, v kolikor ne bo ustreznega varovanja. Namen inšpekcijskega ukrepa je takojšnja preprečitev možnosti, da bi se ponovili tragični dogodki iz preteklosti.

 

Minister za notranje zadeve lahko podeli javno pooblastilo za področje izpopolnjevanja in usposabljanja varnostnega osebja. Zbornica bo v prehodnem enoletnem obdobju izvajala usposabljanje varnostnega osebja, s tem bo lahko nadaljevala tudi po izteku tega roka, če bo izpolnila predpisane pogoje. Policijska akademija, ki bo prav tako izvajala usposabljanje varnostnega osebja, pa bo v tem času pripravila nove programe usposabljanja. 


Inšpektorat RS za notranje zadeve bo v sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi službami  opravil inšpekcijske nadzore pri vseh imetnikih licenc. Prav tako bosta policija in inšpektorat nadaljevala s poostrenimi nadzori v gostinskih lokalih.