Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odziv MNZ na izjavo Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije

Dokončna ureditev statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, ki jim je zaradi uveljavitve določb Zakona o tujcih 26. 2. 1992 prenehala prijava stalnega prebivališča, zahteva širok družbeni konsenz. Prav iz tega razloga je bil tudi pripravljen Predlog ustavnega zakona, ki dopolnjuje 13. člen Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, ki je določal, da so državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so imeli na dan plebiscita 23. 12. 1990 v RS prijavljeno stalno prebivališče in so tukaj tudi dejansko živeli, izenačeni v pravicah in dolžnostih z državljani RS (razen nakupa nepremičnin), do tedaj, ko so za njih začele veljati določbe Zakona o tujcih.

Mnenja smo tudi, da je to najprimernejši način za dokončno ureditev položaja državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS. Predlog ustavnega zakona med drugim določa, katerim državljanom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, ki so v Republiki Sloveniji že pridobili dovoljenje za stalno prebivanje, bi dovoljenje veljalo tudi za nazaj in od kdaj. Ureja tudi izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za tiste državljane drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, ki dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji doslej še niso pridobili, in veljavnost dovoljenja. Predlog zakona nadalje ureja, kdaj je izpolnjen pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in katere odsotnosti iz Republike Slovenije tega pogoja ne prekinejo.

 

Kljub temu pa je potrebno ponovno poudariti, da je Republika Slovenija državljanom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ doslej ponudila veliko možnosti, da uredijo svoj status v Republiki Sloveniji. Iz uradnih evidenc in opravljenih analiz podatkov tudi izhaja, da si je večina teh oseb uredila svoj status in brez težav živi v Republiki Sloveniji. Navedeno še dodatno potrjuje dejstvo, da je bilo od odločbe Ustavnega sodišča 3. 4. 2003, ki je ponovno odprla rok za vlaganje prošenj za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po olajšanimi pogoji na podlagi Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, pa do 30. 11. 2007 vloženih le 313 vlog.

 

V zvezi z izdajo dopolnilnih odločb, ki so priznale status za nazaj pa je potrebno poudariti, da so bile te odločbe izdane res le 4093 osebam, ki so pridobile dovoljenja za stalno prebivanje po enem od treh zakonov, ki urejajo položaj tujcev v Republiki Sloveniji (Zakon o tujcih iz leta 1991, Zakon o tujcih iz leta 1999 ali po Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ), se pa te odločbe niso izdajale osebam, ki so pridobile državljanstvo Republike Slovenije, saj tega ni predvidela niti odločba Ustavnega sodišča. Odločbe so bile izdane v obdobju od 2003 do septembra 2004 (in ne v letošnjem letu), v predlogu ustavnega zakona pa je predvideno, da mora Ministrstvo za notranje zadeve po uradni dolžnosti v vseh postopkih, v katerih je bila izdana t. i. dopolnilna odločba na podlagi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 z dne, 3. 4. 2003, obnoviti postopek in ugotoviti ali upravičenec izpolnjuje pogoje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po predlaganem zakonu.