Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Komisija za preprečevanje in zatiranje kriminalitete na podlagi Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2007 - 2011

Državni zbor Republike Slovenije je v mesecu aprilu 2007 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2007 – 2011 (v nadaljevanju besedila: resolucija). Temeljni cilj resolucije je usmeriti napore institucij države in civilne družbe v ustvarjanje okoliščin, ki bodo prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije zagotovile bivanje in delo v varnem okolju in na ta način omogočile kakovostno življenje.

Resolucija izhaja iz koncepta človekove varnosti, kot ene najpomembnejših dobrin, ki jih mora zagotavljati država. Zato je pomembno, da so vsakemu posamezniku zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine ter enake izhodiščne možnosti za delovanje, ustvarjanje in osebni razvoj. Na podlagi identificiranih problemov, izpostavljenih predvsem na področju urbane, premoženjske in gospodarske kriminalitete, organiziranega kriminala, prepovedanih drog, mladoletniškega nasilja, nasilja v družini, varovanju okolja, strahu pred kriminaliteto, pomoči žrtvam kaznivih dejanj in postopanju državnih organov v razumnem roku, medinstitucionalnem sodelovanju, odvzemu premoženjske koristi ter kaznovalni politiki izvrševanja kazenskih sankcij so določeni vzroki in rešitve, s konkretno določenimi cilji, z nosilci in roki za izvedbo ter določenimi indikatorji za merjenje uspešnosti. Poudarek je na načrtnem in usklajenem izvajanju dejavnosti vseh tistih državnih institucij, civilne družbe in državljanov, ki lahko kakorkoli prispevajo k obvladovanju in zmanjševanju kriminalitete. Posebej je opredeljen tudi pomen preventivnih dejavnosti, saj je prav preventivna dejavnost temeljna kategorija preprečevanja in zatiranja kriminalitete.

 

Za vzpostavitev čim boljšega nadzora nad izvajanjem resolucije je Vlada RS na 147. redni seji 22. 11. 2007 imenovala Komisijo za preprečevanje in zatiranje kriminalitete. Komisija je imenovana predvsem s ciljem medsebojnega usklajevanja in delovanja državnih organov, nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe. Komisija je sestavljena iz enajstih članov. Predsednik komisije je mag. Srečko Jarc, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, namestnik predsednika je mag. Aleksander Jevšek, direktor Uprave kriminalistične policije GPU. Člani komisije iz vrst javnih uslužbencev po ministrstvih so g. Leon Petrevčič, generalni direktor Direktorata za pripravo zakonodaje na Ministrstvu za pravosodje, dr. Beno Arnejčič, sekretar na Uradu za razvoj šolstva na Ministrstvu za šolstvo in šport in ga. Janja Romih, sekretarka na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Predstavnika strokovne javnosti sta doc. dr. Liljana Selinšek s Pravne fakultete v Mariboru ter zasl.prof.dr. Alenka Šelih s Pravne fakultete v Ljubljani. Predstavnici nevladnih organizacij sta ga. Vlasta Nussdorfer in ga. Ljubica Jančič. Predstavnica Združenja občin Slovenije je ga. Francka Lavrenčič, direktorica občinske uprave Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, predstavnik Skupnosti občin Slovenije pa je g. Andrej Verlič, podžupan Mestne občine Maribor.

 

Komisija za preprečevanje in zatiranje kriminalitete se je sestala na 1. redni seji v torek, 11. 12. 2007. Na seji je bil sprejet Poslovnik Komisije za preprečevanje in zatiranje kriminalitete, opravljen je bil pregled nalog, aktivnosti in implementacija resolucije po posameznih resorjih ter pregled izvajanja strategij in programov ter njihova učinkovitost. Komisija bo podala predlog, da se pripravi in organizira posvet s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije, na katerem bi preko lokalni skupnosti predstavili in s tem spodbujali aktivnosti za preprečevanje kriminalitete v posameznih lokalnih skupnostih.