Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Skupna izjava ministrov za notranje zadeve Nemčije, Portugalske in Slovenije ob zaključku drugega dela trojnega predsedovanja

Varno in svobodno življenje v Evropi - skupna izjava ministrov za notranje zadeve Portugalske, Ruia Pereire, Slovenije, Dragutina Mateta, in Nemčije, Wolfganga Schäubla, ob zaključku drugega dela trojnega predsedovanja

 

Portugalsko predsedovanje Evropski uniji se bo zaključilo 31. decembra. S tem dnem bomo Sloveniji predali nalogo, ki smo jo dobili od Nemčije, in sicer izvajanje skupnega programa trojnega predsedovanja v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom.


Portugalsko predsedstvo je predstavilo seznam prioritet, temelječih na jasnem načelu: živeti svobodno in varno v pravni državi. Zato je bila prednostna naloga širitev schengenskega prostora in razvoj celostne evropske migracijske politike ter preprečevanje terorizma. Na vseh treh področjih smo dosegli napredek.

S portugalskim projektom SISone4all se je območje prostega pretoka oseb razširilo na nove države članice, ki so tako vstopile v schengenski informacijski sistem. Kontrola na mejnih prehodih je bila odpravljena skladno z urnikom 21. decembra na kopenskih in morskih mejah, na zračnih mejah pa bo do 31. marca 2008.

Evropski državljani se lahko sedaj svobodno gibajo na območju, ki meri 3.600.000 km2. To je velik dogodek za milijone ljudi, ki bodo svojo izkušnjo Evrope brez meja dodali k Lizbonski reformni pogodbi. S širitvijo svobode gibanja smo okrepili tudi varnost, saj sedaj vse države članice izpolnjujejo zahtevne schengenske pogoje in bodo upravljale skupno zunanjo mejo.

V okviru migracijske politike smo okrepili globalen, ravnotežen in združevalen pristop. To vključuje tudi pravno ureditev zakonitih migracij in povezuje migracije, integracijo, razvoj ter boj proti ilegalnemu priseljevanju in trgovini z ljudmi. Najpomembnejši dogodki med portugalskim predsedovanjem so bili Pilotski projekti partnerstva z Zelenortskimi otoki in Moldavijo, Konferenca na visoki ravni o zakonitih migracijah v Lizboni, Evromediteransko ministrsko srečanje o migracijah v Albufeiri in skupno zasedanje ministrov za zaposlovanje in notranje zadeve. Na teh srečanjih smo opravili pomembne razprave, preučili predloge in sprejeli konkretne ukrepe glede migracij.


Odločno smo pospešili prehod na integrirano upravljanje zunanje meje Evropske unije. Vloga Evropske agencije za zunanje meje se je še okrepila, predvsem s prvo vajo skupin za hitro posredovanje na mejah, ki je bila v Portu (vanjo je bilo vključenih 600 elementov, ki so jih ponudile države članice).

Tudi pri uporabi tehnologije za zagotavljanje svobode in varnosti je bil dosežen napredek.


Soglasno smo imenovali novega evropskega koordinatorja za boj proti terorizmu. Sprejeli smo poročilo o radikalizaciji in rekrutiranju teroristov, uskladili zaključke o preprečevanju in odgovoru na teroristične napade z biološkimi agensi, o strateških ukrepih za izboljšanje varnosti eksplozivov in o sodelovanju v posebnih interventnih skupinah. Dosegli smo politično soglasje glede zakonske ureditve prenosa Prümske pogodbe, kar bo omogočilo izmenjavo informacij med policijami držav članic.


Na področju civilne zaščite je bila uspešno izvedena vaja kriznega upravljanja, dosegli smo napredek glede varovanja kritične infrastrukture in nekaj korakov smo naredili tudi pri vzpostavljanju sistema za zgodnje odkrivanje cunamijev. Napredovali smo pri implementaciji človeških in materialnih virov za izboljšanje odzivnosti ob katastrofah.

Kar zadeva sodelovanje s tretjimi državami, smo imeli pomembna srečanja z ZDA, Rusijo in državami Zahodnega Balkana. Na njih smo obravnavali boj proti organiziranemu kriminalu, preprečevanje terorizma, upravljanje meje in pravno ureditev zakonitih migracij.


Slovenija bo nadaljevala z izvajanjem skupnega programa trojnega predsedovanja, katerega namen je doseči skupno zadane cilje.


Po širitvi schengenskega območja bo Slovenija pozorno spremljala razvoj druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), ki bo omogočal uporabo biometrije za še večjo varnost in natančnost pri mejni kontroli. Na podlagi predlogov Evropske komisije bodo ministri analizirali možnosti za uporabo moderne tehnologije za boljše varovanje zunanje meje in hitrejše pregledovanje potnikov.


V zvezi z migracijami bo Slovenija spodbujala razpravo o zakonodajnem paketu na področju zakonitih migracij, ki bo omogočil boljše možnosti za prilagajanje potrebam po delovni sili na evropskih delovnih trgih. Skušali bomo doseči dogovor o direktivi, ki bo določala kazni za delodajalce, ki zaposlujejo ilegalne migrante.


Poseben poudarek bomo namenili izmenjavi informacij med policijami v državah članicah. Naša prednostna naloga bo prenos Prümske pogodbe v evropski pravni red in njen formalni sprejem do junija.


Tesno sodelovanje trojnega predsedstva je bilo uspešno. Področje svobode, varnosti in pravosodja so ključna področja nemške, portugalske in slovenske vlade. Zahvaljujoč tesnemu sodelovanju in medsebojnemu zaupanju je trojno predsedstvo skupaj z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom na dobri poti doseči čim višjo stopnjo svobode in varnosti za vse državljane Evropske unije.