Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrska konferenca o izzivih upravljanja zunanjih meja Evropske unije in trojka ministrov za pravosodje in notranje zadeve EU - ZDA - napoved dogodka

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister, bo 12. marca 2008 na Brdu pri Kranju gostil notranje ministre držav članic EU, Islandije, Norveške in Švice na konferenci o prihodnjem upravljanju zunanjih meja EU.

Vsebina konference* bo temeljila na naslednjih treh sporočilih, ki jih je sredi februarja letos izdala Evropska komisija:

 

- Sporočilo o evalvaciji in prihodnosti agencije FRONTEX, ki ga je Komisija pripravila v skladu z zahtevo Evropskega sveta, ki je v Haaškem programu (2004) pozval Komisijo, naj predloži oceno delovanja agencije s pregledom njenega dela in z oceno morebitne širitve mandata na druga področja. S sporočilom Komisija odpira razpravo o tem, kakšno vlogo naj bi agencija imela v prihodnje. V oceni so predstavljeni kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni ukrepi za okrepitev njene vloge. Slovenija si bo prizadevala razpravo zaključiti že med svojim predsedovanjem, kar bo omogočilo učinkovito in hitro pripravo morebitnih izboljšav v delovanju agencije, pri čemer bo treba sprejeti kratkoročne in srednjeročne cilje te agencije v prihodnosti;


- Sporočilo o prihodnosti nadaljnjega upravljanja zunanjih meja EU, ki prinaša nove ideje in nakazuje tehnološke možnosti, s katerimi bi lahko okrepili nadzor na mejah in obenem omogočili zanesljivo identifikacijo oseb ter večji in hitrejši pretok potnikov na mejah. Sporočilo predstavlja možnosti uvedbe elektronskega sistema za avtorizacijo dobronamernih potnikov, avtomatskega vstopno-izstopnega sistema in sistema elektronske avtorizacije potovanj (ESTA). Pri tem bo treba ugotoviti, kako naj bi ti sistemi izboljšali učinkovitost mejne kontrole in s tem notranjo varnost schengenskega območja ob hkratnem spoštovanju temeljnih pravic potnikov in varovanju osebnih podatkov. Slovenija bo preučila pripravljenost držav članic za razvoj teh sistemov;


- Sporočilo o ustanovitvi evropskega sistema za nadzor meja (EUROSUR), ki vsebuje priporočila za kratkoročne in srednjeročne cilje s tehnologijami za nadzor meje, ki jih podpirajo znanstvene raziskave. V sporočilu so predpisane tri faze, s katerimi naj bi do leta 2013 dokončno vzpostavili t.i. sistem vseh sistemov, ki naj bi učinkovito pripomogel k boju proti neželenemu oz. nezakonitemu priseljevanju in organiziranemu kriminalu.

 

Namen konference je začeti politično razpravo o tem, kako izboljšati upravljanje zunanjih meja EU, da bo z ustrezno uporabo novih tehnologij mogoče preprečiti nezaželen vstop v EU, hkrati pa zagotoviti, da ta ostane odprto in dostopno območje, ki bo omogočalo izmenjavo vrednot in gospodarsko rast. Slovenija si bo prizadevala, da bo Svet na podlagi razprave med državami članicami na konferenci sprejel zaključke, ki bodo zagotavljali politične smernice za prihodnje delo na tem področju.

 

*Konferenca je sofinancirana iz Sklada za zunanje meje.

 

*****


Predsednika Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, slovenski pravosodni minister dr. Lovro Šturm in slovenski notranji minister Dragutin Mate,  bosta 13. 3. 2008 na Brdu pri Kranju vodila srečanje trojke ministrov za pravosodje in notranje zadeve EU s predstavniki Združenih držav Amerike.

 

Na področju pravosodja bo dr. Lovro Šturm predstavil napredek, dosežen pri ratifikaciji sporazumov o medsebojni pravni pomoči in izročitvi, ki sta bila podpisana 25. junija 2003 v Washingtonu. Sporazuma doslej še niso ratificirale vse države članice EU. V interesu tako Združenih držav Amerike kot Evropske unije je čimprejšnja ratifikacija sporazuma, zato je pričakovati pospešeno nadaljevanje ratifikacijskega procesa v državah članicah.

 

Udeleženci bodo razpravljali o spremembah vizumske zakonodaje v ZDA, ki bo ukinila vizumski režim za nekatere države članice, katerih državljani potrebujejo vizume, in uvedla elektronski sistem izdaje avtorizacij za vstop državljanov EU v ZDA. Svet notranjih ministrov EU se je na februarskem zasedanju seznanil s predlogom predsedstva, da bi v pogajanjih z ZDA nastopili na podlagi skupnih smernic glede uvedbe omenjenega sistema. Na podlagi opravljene analize pristojnosti na tem področju je Komisija že začela pripravljati mandat za začetek pogajanj z ZDA. Predstavniki EU bodo predstavili tudi zadnje dosežke in načrte globalnega pristopa k migracijam. 

 

EU se na območju Zahodnega Balkana zavzema za mir, stabilnost in blaginjo, pri čemer je njen končni cilj vključitev držav Zahodnega Balkana v članstvo. Prizadeva si za sodelovanje med policijami Zahodnega Balkana v boju zoper kriminal, prav tako pa želi na Zahodni Balkan prenesti varnostne standarde EU s projektom Ocena ogroženosti jugovzhodne Evrope zaradi organiziranega kriminala  (SEE OCTA), pri katerem želijo sodelovati tudi ZDA. Razprava bo tekla tudi o prihodnosti centra SECI, ki deluje na področju policijskega in carinskega sodelovanja v jugovzhodni regiji Evrope, in o vizumski liberalizaciji na Zahodnem Balkanu.

 

Udeleženci bodo razpravljali še o izmenjavi dobrih praks in informacij na področju terorizma, saj ta ostaja eden od prednostnih varnostnih izzivov EU. Le pravočasno prepoznano in preprečeno dejanje pomeni učinkovito ukrepanje zoper teroristične grožnje. Udeleženci bodo razpravljali tudi o ukrepih, kako zmanjšati možnosti tveganja širjenja kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih  snovi. EU je pripravila zeleno knjigo o pripravljenosti na biološke grožnje, s katero želi na evropski ravni spodbuditi razpravo in sprožiti proces posvetovanja o načinih zmanjševanja bioloških tveganj ter krepitvi pripravljenosti in odziva nanje.

 

Predstavniki Francije bodo ob zaključku srečanja predstavili prednostne naloge predsedovanja Svetu EU, ki se začne 1. julija 2008.