Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva - izpitni roki in prijavnica

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006), četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 9. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/2007) Policijska akademija objavlja izvajanje: Preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva

Čas in kraj izvajanja

Pisni del preizkusa znanja se bo izvajal:
v ponedeljek, 9. 6. 2008 (prvi rok);
v petek, 29. 8. 2008 (drugi rok).

 

Praktični del preizkusa znanja se bo izvajal:
v četrtek, 19. 6. 2008 (prvi rok);
v torek, 9. 9. 2008 (drugi rok).


Pisni in praktični del preizkusa znanja bo potekal v Policijski akademiji (Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno).

 

Vključitev v preizkus znanja

K pisnemu delu preizkusa znanja lahko pristopijo kandidati, ki so uspešno zaključili osnovno strokovno usposabljanje. Rezultati pisnega dela preizkusa znanja bodo objavljeni na spletnih straneh policije in Ministrstva za notranje zadeve.

 

K praktičnemu delu preizkusa znanja lahko pristopijo kandidati, ki so uspešno opravili pisni del preizkusa znanja. Kandidatom, ki pisnega ali praktičnega dela preizkusa ne bodo uspešno opravili v prvem roku, ga bodo lahko opravljali v drugem roku.

 

Način prijave

Prijavo na preizkus znanja mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za izvedbo pisnega preizkusa znanja. Pošlje jo na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov pa@policija.si. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar - preizkus".

 

Organizator bo na podlagi zbranih prijav kandidate obvestil o datumu in uri opravljanja preizkusa 14 dni pred opravljanjem pisnega dela preizkusa.

 

Literatura za pripravo na preizkus znanja

Kandidati so s temeljno in dodatno literaturo ter drugimi viri, potrebnimi za pripravo na preizkus znanja, seznanjeni v okviru osnovnega strokovnega usposabljanja.

 

Dodatne informacije o preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva lahko dobite pri policijski inšpektorici Slavici Gostiša na telefonski številki 01/ 514 7076.

 

 

Prijavnica na preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva