Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv Ministrstva za notranje zadeve na očitke o nezakonitostih pri kadrovskih postopkih policije

Proučili smo navedbe Komisije za preprečevanje korupcije v načelnem mnenju številka 124 in navedbe v dopisu Sumljiva napredovanja in kadrovske premestitve javnih uslužbencev v policiji – odstop zadeve (šifra 010/3-242-457/2007,14 z dne 7. 4. 2008), iz katerih izhaja, da naj bi s koruptivnim delovanjem fiktivno premeščali delavce in jim omogočili pridobitev neupravičene koristi.

Ugotovili smo, da trditve in mnenja komisije temeljijo na neustreznem razlaganju zakonskih določil, ki urejajo to področje. To samo po sebi ne bi predstavljalo težav, če komisija na takšen način ne bi sprejemala neutemeljenih in strokovno spornih stališč in ocen, s katerimi postavlja pod vprašaj celoten sistem kadrovanja v slovenski policiji.


Inšpekcijski nadzor s tega področja je zajel celovito področje domnevno spornih premestitev in napredovanj in nepravilnosti niso bile ugotovljene. Navedbe, da niso bile preverjene tudi premestitve na podlagi Zakona o policiji, pa kažejo na nepoznavanje določb tega zakona. Določila Zakona o policiji omogočajo le začasno premestitev javnih uslužbencev na druga delovna mesta, ne da bi se pri tem kakor koli spremenil delovnopravni status premeščenega uslužbenca (ne spremeni se količnik za izračun plače, ne dobi višjega naziva, ne napreduje – le delo opravlja drugje). Gre za organizacijsko določbo (77. člen), ki nam omogoča začasno napotitev delavcev zaradi operativnih razlogov do največ 6 mesecev (npr. za odpravo zaostankov na področju gospodarskega kriminala na PU Ljubljana).


Navedbe, da zato nadzor inšpekcije ni bil celovit, je neutemeljen. Prepričani smo tudi, da bi lahko komisija ob upoštevanju teh dejstev bolj premišljeno uporabljala pojem »fiktivni sklep« in »fiktivna premestitev« ter v zvezi s tem definicijo korupcije.


Komisija v dopisu ministru tudi navaja, da v predvidenem roku (7 dni) ni prejela odgovora na dodatna vprašanja, kar je neresnica. Odgovor je bil poslan že v treh dneh, kar nas navaja k sklepu, da komisija kljub postavljenemu roku ni imela namena počakati na dodatna pojasnila, čeprav v načelnem mnenju številka 124 navaja, da je prejela vse odgovore?!


Ne želimo ustvariti vtisa, da se v policiji napake ne dogajajo. Strokovne službe policije letno izdajo čez 15.000 delovnopravnih sklepov, odločb, pogodb, aneksov, s katerimi urejajo delovno-pravni status zaposlenih. Pri takšnem obsegu dela prihaja tudi do napak.


Kategorično pa zavračamo ocene in trditve, da v stotinah primerov zavestno ravnamo nezakonito in kršimo zakonodajo z izdajo fiktivnih delovnopravnih aktov, še zlasti ker takšna trditev ni podkrepljena z nobenimi dokazi, sami akti Komisije za preprečevanje korupcije pa nam vzbujajo resen dvom v njeno strokovnost.