Skoči na vsebino

NOVICA

Odgovor MNZ na "Protest proti kaznovanju prosilcev za mednarodno zaščito, ki javno kritizirajo azilno politiko v Republiki Sloveniji"

Ministrstvo za notranje zadeve ostro in v celoti zavrača vse trditve, ki so zapisane v besedilu protesta proti kaznovanju prosilcev za mednarodno zaščito, ki javno kritizirajo azilno politiko v Republiki Sloveniji. Ministrstvo ne razume, o kakšnem kaznovanju je govora v besedilu, saj prosilci, ki so kadarkoli javno in kritično spregovorili, niso nikoli bili zaradi tega kakorkoli kaznovani, še posebej pa ne "deportirani" in "repatriirani". Prav tako ne držijo obtožbe, da bi bile njihove prošnje za mednarodno zaščito zavrnjene iz tega razloga.

Zoper vse odločitve Ministrstva za notranje zadeve v zadevah priznanja mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji imajo prosilci pravico do sodnega varstva, torej tudi v besedilu navedeni prosilci. Pri tem želi Ministrstvo za notranje zadeve posebej poudariti, da se o prošnjah za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji nikakor ne odloča arbitrarno, ampak izključno na podlagi zakona, ki v celoti spoštuje vse mednarodne obveznosti Republike Slovenije na tem področju in pa v skladu s sodno prakso na tem področju. Odločitve Ministrstva za notranje zadeve v zadevah priznanja mednarodne zaščite so redno predmet sodnega varstva na pristojnih sodiščih, ki pravilnost in zakonitost velike večine odločitev v navedenih zadevah tudi potrdijo, zato odločno zavračamo očitke o kriminalizaciji prosilcev za mednarodno zaščito.

 

Trenutno je v Azilnem domu nastanjenih 79 prosilcev za mednarodno zaščito, od tega sta 2 prosilca na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti nastanjena na Oddelku za omejevanje gibanja, 25 prosilcev pa je nastanjenih na zasebnih naslovih. Vseh 77 prosilcev, ki so nastanjeni v odprtem delu Azilnega doma in preostalih 25 na zasebnih naslovih, se lahko vseskozi svobodno giblje po celotnem območju Republike Slovenije. Za prosilce, ki živijo v azilnem domu, je edina omejitev, da v primeru prihoda v Azilni dom po 22. uri oz. 23. uri v času vikenda, potrebujejo po pravilih Hišnega reda dovolilnico, ki pa jo Ministrstvo za notranje zadeve izda brez težav vsakomur, ki zadnjo zaprosi. Namen dovolilnic je zgolj evidentiranje prisotnosti prosilcev zaradi organizacije življenja v Azilnem domu (naročanje števila obrokov, izvajanje prostočasnih aktivnosti, ipd.), pa tudi preprečitev, da bi se kateremu od prosilcev predčasno zaključil njegov postopek, če bi napačno domnevali, da je samovoljno zapustil Republiko Slovenijo.

 

Ministrstvo za notranje zadeve samoorganiziranje skupine prosilcev za mednarodno zaščito podpira, saj jih k temu spodbujamo tudi sami pri njihovem samoorganiziranju v t. i. domski skupnosti, ki je namenjena odprti razpravi o  pogojih in razmerah v Azilnem domu, s ciljem čim večje kakovosti bivanja v njem. Naj omenimo, da so člani te domske skupnosti tudi nekateri protagonisti gibanja "Svet za vsakogar".