Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija postala članica mednarodnega združenja uradov, pristojnih za izvajanje vozniških izpitov za voznike motornih vozil

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je pred kratkim postalo polnopravni član mednarodnega združenja uradov, pristojnih za izvajanje vozniških izpitov za voznike motornih vozil (CIECA, la Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile), s sedežem v Bruslju. Slovenija je bila v članstvo sprejeta na 40. generalni skupščini tega združenja, ki je bilo 29. maja 2008 v Zagrebu. CIECA trenutno povezuje 38 držav.

Združenje CIECA svoje aktivnosti osredotoča na raziskovalne projekte in dogodke, ki so pomembni za večjo prometno varnost in vzpostavitev kakovostnih splošnih standardov za opravljanje vozniških izpitov v članicah.

 

V zadnjih desetih letih je CIECA sodelovala pri številnih mednarodnih študijah, povezanih z izdajo vozniških dovoljenj, z usposabljanjem kandidatov za voznike ter s preverjanjem njihovega znanja in usposobljenosti. Pri izvajanju projektov je CIECA trenutno vodilni partner Direktorata za transport in energijo Evropske komisije DG TREN (Transport and Energy Directorate of the European Commission).

 

Pri združenju se ukvarjajo tudi s preučevanjem procesov in periodike zdravstvenih pregledov za voznike, s preučevanjem tveganj in vzrokov nesreč, z analizami vozniških izpitov in usposabljanjem ocenjevalcev na vozniških izpitih.

 

Člani organizacije imajo dostop do razvejane mreže strokovnih informacij in rezultatov študij, tako da je članstvo v organizaciji za spremljanje razvoja stroke na tem področju zelo koristno. Članstvo v združenju pa seveda omogoča tudi aktivno sodelovanje pri njegovih projektih. CIECA nudi tudi strokovno svetovanje za specifična področja, ki so pomembna za posamezno državo članico.