Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odvzem licenc za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja pravni osebi VIP VAROVANJE, d. o. o.

Ministrstvo za notranje zadeve je pravni osebi VIP VAROVANJE, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 23, Ljubljana, izdalo odločbo, s katero ji je izreklo odvzem licence za varovanje javnih zbiranj in licence za varovanje premoženja.

Ministrstvo je bilo obveščeno, da je bila pravna oseba VIP VAROVANJE, d. o. o., spoznana za odgovorno za kršitve Zakona o zasebnem varovanju, ker je opravljala naloge zasebnega varovanja z osebami, ki niso izpolnjevale pogojev za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja, ker jim službena izkaznica varnostnika še ni bila podeljena ali pa za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja sploh niso izpolnjevali pogojev.

 

Ministrstvo je v postopku ugotovilo, da pravna oseba VIP VAROVANJE, d. o. o., ne izpolnjuje pogojev za posedovanje licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja, saj nima zadostnega števila varnostnega osebja, kar je pogoj za opravljanje dejavnosti.

 

Ministrstvo je zaradi teh razlogov omenjeni pravni osebi odvzelo obe licenci za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja.

 

 

Zvočni posnetek izjave