Skoči na vsebino

NOVICA

Minister za notranje zadeve ne vpliva na kriminalistične preiskave, tudi v zadevi Patria ne

Odzivamo se na navedbe, izrečene v prispevku o primeru Patria, ki ga je včeraj objavila finska televizija in ki so jih so povzeli nekateri slovenski mediji. Pri branju magnetograma prispevka najprej pade v oči dejstvo, da so vse navedbe izrečene pogojno in da nekateri slovenski sogovorniki, tudi nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Bojan Potočnik, ne govorijo o dejstvih, pač pa špekulirajo s svojimi domnevami.

Nekdanji v. d. generalnega direktorja policije, ki je bil v prispevku predstavljen kot svetovalec predsednika Republike Slovenije (čeprav po podatkih, ki so nam javno dostopni, te funkcije več ne opravlja), in kot nekdanji generalni direktor slovenske policije (bil je vršilec generalnega direktorja slovenske policije, in sicer v času od začetka aprila 2005 do konca junija 2005, čeprav je bil v prispevku predstavljen kot šef slovenske policije do leta 2005), žali integriteto ministra za notranje zadeve RS s tem, ko nekritično predstavlja svoje domneve in govori o možnostih, da bi minister lahko zaviral kriminalistično preiskavo v primeru Patria. Kot nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije bi moral poznati pristojnosti ministra za notranje zadeve, ki mu jih nalaga zakon.

 

Minister sploh ne more zavirati preiskave, ker je delo policije neodvisno. Policija dela na podlagi veljavne zakonodaje in skladno s svojimi pooblastili, minister pa ne more odločati o operativnih policijskih zadevah in postopkih policije pri preiskavi domnevnih kaznivih dejanj. Minister tako odločno zavrača, da bi se na kakršenkoli način vmešaval v kriminalistične preiskave, ali jih celo zaviral. Sicer pa smo javno že večkrat poudarili, da se slovenska policija in tožilstvo intenzivno ukvarjata s preiskavo v zadevi Patria, tudi z vzpostavljenim mednarodnim policijskim sodelovanjem, vendar preiskava še ni zaključena in zato javnost o izsledkih še ni bila obveščena.

 

Ministrstvo za notranje zadeve je državna inštitucija, ki lahko govori le o nespornih in dokazanih dejstvih, žal pa ni bilo možnosti, da bi pot do objave v oddaji našle tudi informacije, ki zadevo obravnavajo z drugega zornega kota. Povzročeno škodo pa je težko popraviti s kratkimi demantiji.