Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada daje občini Selnica ob Dravi v brezplačno uporabo objekt opuščenega maloobmejnega prehoda Sveti Duh

Vlada Republike Slovenije bo z občino Selnica ob Dravi podpisala pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnine, s katero bo občina dobila v brezplačno uporabo objekt opuščenega maloobmejnega prehoda Sveti Duh na Ojstrem vrhu. Občina bo v njem uredila turistično informativni center z namenom spodbujanje razvoja turizma na območju občine skladno z občinsko strategijo trajnostnega razvoja.

Občina je skladno s pogodbo dolžna poravnati stroške tekočega vzdrževanja nepremičnine, obratovalne stroške in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V pogodbi je prav tako določeno, da občina lahko nepremičnino preuredi in opremi na svoje stroške, pri tem pa se odpoveduje zahtevku za povračilo vloženih sredstev.