Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Novosti pri izdaji osebne izkaznice

V petek, 24.oktobra 2008, bodo upravne enote v postopkih izdaje osebnih izkaznic začele uporabljati nov sistem evidentiranja vloge, imenovan Sodobno delovno mesto (SDM).

Sodobno delovno mesto sta Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za javno upravo razvili z željo, da bi bil postopek evidentiranja vloge racionalnejši in hitrejši. Poskusno bo na vseh 58 upravnih enotah, na 250 zajemnih mestih, kjer se sprejemajo vloge za izdajo osebne izkaznice, nameščena posebna strojna oprema (večfunkcijski skenerji in digitalne podpisne tablice), ki bo omogočala hiter dostop do podatkov o osebi v registru osebnih izkaznic, predvsem pa zajem fotografije in podpisa osebe brez uporabe kartona vloge za izdajo osebne izkaznice. Postopki za izdajo osebne izkaznice bodo s tem prijaznejši tako za stranko kot za uradno osebo, ki vlogo sprejme.

 Doslej smo v postopku izdaje osebne izkaznice v registru osebnih izkaznic evidentirali vlogo. Podatke smo natisnili na kartonček vloge. Stranka k vlogi predloži fotografijo, ta se nalepi na kartonček vloge, preveri pravilnost podatkov in vlogo podpiše, pri čemer je podpis vloge tudi podpis, ki ga kasneje prenesemo na obrazec izdelane osebne izkaznice. Uradna oseba s posebnim programom skenira fotografijo in podpis vlagatelja, ki ju prenese v register osebnih izkaznic. Vse podatke, potrebne za izdajo osebne izkaznice, prevzame proizvajalec, ki osebno izkaznico izdela. Kartončke vloge nato hranijo v posebnih kartotečnih evidencah, od koder jih po poteku roka hranjenja odbirajo in uničijo.

Prek sodobnega delovnega mesta bomo vlogo evidentirali zgolj v registru osebnih izkaznic. Fotografijo bomo prenesli v register z neposrednim skeniranjem ali iz spletnega odložišča, stranka pa bo na monitorju podpisne tablice videla vse podatke o vlogi in jih podpisala s posebnim digitalnim pisalom podpisne tablice. Kartoteko vlog bomo tako sčasoma ukinili.

Segment sodobnega delovnega mesta predstavlja tudi tako imenovan E-fotograf. Fotografi, ki bodo pridobili licenco za uporabo e-fotografa, bodo digitalno fotografijo osebe, ki bo primerna za izdelavo osebnega dokumenta, posredovali v posebno spletno odložišče, stranki pa namesto klasične fotografije formata 3,5 x 4,5 cm posredovali potrdilo z referenčno število. Fotografijo posameznika bodo v spletnem odložišču hranili eno leto. Stranka bo namesto klasične fotografije na upravni enoti predložila potrdilo fotografa, uradna oseba pa bo brez skeniranja fotografije (takšen je bil postopek doslej), prevzela fotografijo neposredno iz spletnega odložišča. Digitalno fotografijo posameznika bodo lahko uporabili sprva za izdelavo osebne izkaznice, kasneje pa tudi za izdelavo potne listine in vozniškega dovoljenja.

Z uvedbo e-fotografa se bomo izognili težavam z ugotavljanjem ustreznosti fotografij za izdelavo dokumentov na upravnih enotah in morebitnim ponovnim napotitvam strank k fotografom, kadar predložena fotografija ni ustrezna.