Skoči na vsebino

NOVICA

Udeležba ministra Mateta na konferenci o integraciji v Franciji

Delegacija Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije pod vodstvom ministra za notranje zadeve Dragutina Mateta se je 3. in 4. novembra 2008 udeležila ministrske konference o integraciji v Vichyju v Franciji.

Ministri so se med razpravo osredotočili na pregled implementacije zavez s področja integracije iz časa nemškega predsedovanja leta 2007. Razpravljali so tudi o prihodnjih integracijskih vidikih, predvsem o promociji vrednot Evropske unije, integracijskem procesu in lažjem dostopu do zaposlitve priseljencev. Temi razprave sta bili tudi medkulturni dialog in posebna vloga žensk v integracijskem procesu.
 
Ker je uspešnost procesa integracije odvisna predvsem od poznavanja temeljnih značilnosti družbe države sprejema, in sicer njenega jezika, zgodovine in družbene ureditve, in ker je ena največjih ovir uspešnega procesa integracije iskanje zaposlitve, so ministri na konferenci sprejeli tudi skupno deklaracijo, s katero so države članice izrazile svojo pripravljenost, da bodo pri procesu integracije kot prioritetno upoštevale promocijo vrednot Evropske unije, integracijski proces, dostop do zaposlitve in spodbujanje različnosti, integracijo žensk in medkulturni dialog.