Skoči na vsebino

NOVICA

Podelitev najvišjih priznanj policije

Minister za notranje zadeve Dragutin Mate je danes, 7. novembra 2008, uslužbencem policije, ki so še posebej prizadevno in uspešno opravljali naloge, podelil najvišja priznanja policije.

Kot je ob podelitvi priznanj poudaril minister Mate, so dobitniki priznanj pomembno prispevali k uspehom pri širjenju varnostne kulture oziroma pri razvijanju in krepitvi varnosti. Vsem odlikovancem se je zato še posebej zahvalil za sodelovanje in njihovo prizadevnost za kakovostno opravljanje nalog v minulih štirih letih.

 

Postopek za podeljevanje in nošenje priznanj policije sicer določa Pravilnik o priznanjih policije (Uradni list RS, št. 70/05). Predloge za podelitev priznanj zbere komisija, ki vsak predlog prouči in predlaga generalnemu direktorju policije tiste, ki izpolnjujejo pogoje za podelitev priznanja, ali pa ga zavrne. O podelitvi priznanj odloča na predlog generalnega direktorja policije minister. Priznanje sestavljajo znak priznanja, nadomestni znak in listina o podelitvi priznanja.