Skoči na vsebino

NOVICA

Javni natečaj za položaj generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve

Obveščamo vas, da je danes, 7. novembra 2008, v Uradnem listu RS, št. 105/2008, stran 3681 in 3682, objavljen javni natečaj za položaj generalnega direktorja Policije v Ministrstvu za notranje zadeve.

Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
državljanstvo RS, ustrezna izobrazba, najmanj 10 let delovnih izkušenj, znanje uradnega jezika, izpit za izvajanje policijskih pooblastil. Kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Zoper kandidata ne sme biti vložene pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat mora imeti tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov določenih stopenj oziroma mora privoliti na pogoje za varnostno preverjanje.

 

Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi.

 

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let.

 

Več o javnem natečaju lahko najdete v Uradnem listu RS:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2008/Ra/r2008105.pdf