Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Elektronska prijava rojstev tudi v porodnišnici Slovenj Gradec

V projekt elektronske prijave rojstev, ki povezuje vir podatkov o rojstvih (porodnišnice) z matičnim registrom, se bo v sredo, 19. novembra, vključila porodnišnica Slovenj Gradec.

Gre za medresorski projekt, ki vključuje določitev enotne matične številke občana v centralnem registru prebivalstva, prijavo rojstva v matični register ter prijavo prebivališča za novorojenčka v register prebivalstva. Klasičen način prijave rojstva po pošti je bil jeseni 2007 v treh  porodnišnicah, ki so bile izbrane kot sodelujoče pri uvajanju projekta (Maribor, Novo mesto in Postojna) posodobljen in poteka elektronsko. V začetku leta 2008 sta z elektronsko prijavo rojstva pričeli tudi porodnišnici Kranj in Brežice. Intenzivne priprave na posodobitev  prijave rojstva pa potekajo tudi v ostalih porodnišnicah v Sloveniji. Pri tem projektu Ministrstvo za notranje zadeve sodeluje z Ministrstvom za zdravje, Inštitutom za varovanje zdravja in Ministrstvom za javno upravo.

Elektronska prijava rojstva prinaša vrsto prednosti pri delu v porodnišnicah, na upravnih enotah in drugih organih javne uprave, saj pridobijo podatke o novorojenčkih v krajšem času kot doslej. Prednost pa prinaša tudi staršem in zato predstavlja korak bliže k prijazni javni upravi, saj je staršem prihranjena pot na upravno enoto, skrajšan je čas pridobitve izpiskov iz matičnega registra, zdravstvene izkaznice, določitve davčne številke ter ostalih dokumentov za novorojenčka. Z uvedbo elektronske prijave rojstev je izboljšana kakovost in ažurnost podatkov za zdravstvene statistike in analize, upravne notranje zadeve, centre za socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje oziroma na vseh področjih, kjer so podatki o novorojenčku potrebni čim prej po rojstvu.

Na podlagi Zakona o matičnem registru je bil 3.5.2005 vzpostavljen  matični register. Z dnem vzpostavitve registra so se prenehale voditi matične knjige (rojstna, poročna in matična knjiga umrlih), ki so se vodile ločeno in ročno. Matični register  je elektronsko vodena baza podatkov, ki predstavlja popolno evidenco osebnih stanj državljanov Republike Slovenije. Vanj se vpisujejo matična dejstva (rojstva, zakonske zveze in smrti), ki so se dogodila na območju Republike Slovenije po 3.5.2005 (tudi za tujce) in druge spremembe osebnih stanj za državljane Republike Slovenije (sprememba osebnega imena, posvojitev, priznanje očetovstva, razveza, odvzem poslovne sposobnosti, skrbništvo itd.).

Matična dejstva in druge spremembe osebnega statusa se v matični register vpisujejo na podlagi prijav, odločb, sodb, zapisnikov in izjav, ki jih posredujejo pristojni organi.