Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pismo ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal zaposlenim v Ministrstvu za notranje zadeve

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je vsem zaposlenim v Ministrstvu za notranje zadeve naslovila pismo, v katerem sporoča:

Spoštovane sodelavke in sodelavci,

 

dobro se zavedam, da sem s prevzemom funkcije ministrice za notranje zadeve prevzela veliko odgovornost. V kratkem času, odkar smo skupaj, sem se dobro seznanila s stanjem na posameznih področjih; vodje direktoratov in sektorjev ste imeli priložnost predstaviti svoje prednostne naloge, težave in vizijo za prihodnost. Mnogi ste delo odlično opravili. Hvaležna sem vam za to.

 

Na policistke in policiste sem se že obrnila s posebnim pismom, ki je dostopno tudi na spletnih straneh ministrstva, in sicer zato, ker gre za številčno velik kolektiv, ki ima specifične pristojnosti, posebno družbeno vlogo represivnega organa, obenem pa ga pestijo organizacijske in kadrovske težave. S tem nisem želela zanemariti ostalih delov ministrstva, saj se zavedam, da prav vsak od vas – na številnih področjih v pristojnosti notranjih zadev – opravlja zahtevno in odgovorno delo.

 

Leto 2009 postavlja pred ministrstvo pomembne izzive. Ob vsej politični volji jih ne bo mogoče uresničiti brez vas, ki svoje delo opravljate strokovno in odgovorno.

 

Na področju upravnonotranjih zadev nas čaka rešitev vprašanja izbrisanih, kar je naša predolgo odlašana moralna in pravna dolžnost. Enako velja za pripravo celovite in človekovim pravicam bolj prijazne politike na področju migracij in azila, vključno s spremembo Zakona o mednarodni zaščiti, pripravo akcijskega načrta za izvajanje programov trajne preselitve in implementacijo ukrepov integracije tujcev. Bolje od mene veste, da bo veliko dela s spremenjenimi osebnimi listinami, od uvedbe prstnih odtisov v potnih listinah do uvajanja novih vozniških dovoljenj in osebnih izkaznic.

 

Kot sem večkrat poudarila, vidim vlogo ministrstva v razmerju do policije v razvojni, normativni, usmerjevalni in nadzorstveni funkciji, pri čemer je prvo, temeljno in najpomembnejše vodilo skrb za človekove pravice ob sočasnem ohranjanju najvišje možne stopnje varnosti. V tem smislu nameravam okrepiti direktorat za policijo in druge varnostne naloge ter vnesti nekaj večjih sprememb na posameznih področjih njegovega dela. V skladu z evropskimi standardi bo treba prevetriti področje zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti in občinskega redarstva, zlasti kar zadeva njihova pooblastila in usposabljanje, poleg tega pa tudi okrepiti nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo njihovega delovanja. S tem je neposredno povezano tudi delovanje inšpektorata za notranje zadeve, ki je kadrovsko podhranjen. Pozornost velja posvetiti tudi prekrškovnim postopkom s področja upravnonotranjih zadev in razmisliti o odpravi nekaterih prekrškov, ki nesorazmerno in nelogično obremenjujejo sistem.

 

Na področju informatizacije upravnih notranjih zadev je bilo v zadnjih letih veliko storjenega. S tem je treba nadaljevati. Domišljena in v celotnem javnem sektorju usklajena informacijska podpora lajša vaše delo in prispeva k prijaznosti do uporabnikov naših storitev. Zavedam se, da neusklajenost programskih rešitev različnih organov na mnogih področjih vašega dela zahteva ponavljanje nalog in nepotrebno birokratizacijo, ki ne sodi v 21. stoletje. Mogoče je tudi še izboljšati sodelovanje s kolegi na upravnih enotah, ki spadajo pod pristojnost ministrstva za javno upravo.

 

Še veliko drugih ciljev bi lahko naštela, vendar se bomo z nalogami srečevali sproti. Vsekakor jih bomo laže opravljali, če bomo vsi nastopili odprto, iskreno, spoštljivo, kolegialno, seveda pa predvsem strokovno in profesionalno. Nimam pa posluha za zlonamerno negodovanje, podtikanje in nepotrebno birokratizacijo.

 

Pri sodelavcih spoštujem delavnost in spoštljivost. Cenim ideje in iniciativo. Za vse to se je vredno truditi. To velja zame v razmerju do vas, to velja za vas v razmerju do sodelavcev, predvsem pa to velja za celotno ministrstvo v razmerju do prebivalcev Republike Slovenije, ki so vsakodnevni uporabniki naših storitev.

 

Zavedam se, da ste polno obremenjeni, da razmere, v katerih delate, niso optimalne ter da vaše delo morda ni vedno ovrednoteno tako, kot pričakujete. Vsekakor se bom po najboljših močeh trudila, da bom dosegla kar se da racionalno organizacijo dela in v okviru danih možnosti izboljšala okolje, v katerega se vračate vsak delovnik za osem in več ur.

 

Veselim se vaših konstruktivnih predlogov. Za sprotne odzive vam bodo moji sodelavci na voljo na elektronskem naslovu: kk.mnz(at)gov.si. Kompleksnejša odprta vprašanja bomo reševali skupaj. Moja pričakovanja so velika; da bodo tudi uresničena,  pa potrebujem vašo pripravljenost, da skupaj naredimo nekaj dobrega za ljudi.

 

Vam in vašim bližnjim želim vesele praznike in vse dobro v letu, ki prihaja.


Katarina Kresal