Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropska komisija potrdila večletni program Sklada za zunanje meje ter letna programa za leti 2007 in 2008

Sklad za zunanje meje je eden izmed štirih skladov, ki sodijo v okvirni program Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov, ki so namenjeni zagotovitvi enakomerne porazdelitve bremen med državami članicami pri upravljanju zunanje meje ter izvajanju skupne politike priseljevanja in azila. Ostali trije skladi so: Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav, Evropski sklad za vračanje in Evropski sklad za begunce.

Slovenija se je v svojem večletnem programu odločila za izvajanje vseh petih strateških prednostnih nalog Sklada za zunanje meje, ki se bodo na letni ravni realizirali v okviru posameznega letnega programa: nadaljno postopno uvajanje skupnega integriranega sistema upravljanja meja glede kontrole oseb na mejah in nadzora zunanjih meja, razvoj in izvajanje nacionalnih komponent evropskega sistema nadzorovanja zunanjih meja ter stalne evropske mreže patrulj na južnih morskih mejah držav članic EU, podpora izdajanju vizumov in reševanju problema nezakonitega priseljevanja, vključno z odkrivanjem lažnih in ponarejenih dokumentov, s krepitvijo postopkov, ki jih organizirajo konzularne in druge službe držav članic v tretjih državah, vzpostavitev sistemov informacijske tehnologije za izvajanje pravnih instrumentov Skupnosti na področju zunanjih meja in vizumov ter učinkovito in smotrno izvajanje ustreznih pravnih instrumentov Skupnosti na področju zunanjih meja in vizumov, zlasti Zakonika o schengenskih mejah in Evropskega vizumskega zakonika.