Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal na Svetu ministrov za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju – napoved dogodka

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal se bo v četrtek, 26. februarja 2009, udeležila zasedanja Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju.

Ministri za notranje zadeve bodo na Svetu obravnavali predlog uredbe o vzpostavitvi Evropskega urada za podporo prosilcem za azil, poročilo Komisije o uporabi Direktive2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, boj proti nezakonitim migracijam v Sredozemlju, problematika iraških beguncev in osnutek sklepa Sveta o imenovanju direktorja Europola. Ministri se bodo na mešanem odboru seznanili tudi s trenutnim stanjem postopka vzpostavitve schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II), z uspehom schengenskih evalvacij na letališčih v Švici in s potekom vzpostavljanja vizumskega informacijskega sistema (VIS). Tema delovnega kosila bo vprašanje sprejema zapornikov iz Guantanama na ozemlje držav članic EU.