Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah

V Sloveniji bomo junija letos začeli izdajati potne listine t. i. druge generacije - z biometrijo dveh prstnih odtisov. Izdajo biometričnih potnih listin z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov določa za vse države članice Uredba EU o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice, sprejeta leta 2004.

Vse države članice, tudi Slovenija, so morale skladno z Uredbo in Odločbo, ki določa tehnične specifikacije, že pričeti z izdajo biometričnih potnih listin t. i. prve generacije – z dodano biometrijo podobe obraza (do 28. 8. 2006). Do 28. 6. 2009 pa morajo vse države članice EU pričeti z izdajo biometričnih potnih listin t. i. druge generacije – z biometrijo prstnih odtisov.

 

Z uvedbo biometrije prstnih odtisov v potnih listinah bomo povečali varnost posameznika, gre namreč za ukrepe vseh držav, da bi se čimbolj uspešno spopadle s terorizmom, tako na evropski kot tudi na svetovni ravni. Uvedba prstih odtisov bo tudi povečala stopnjo zaščite identitete posameznikov pred njihovimi zlorabami. Prav tako pa je biometrični element prstnega odtisa tudi zaščitna vrednost potnega lista, ki preprečuje možnost ponarejanja in prenarejanja potovalnih dokumentov.

 

Ključne novosti predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah, ki ga je danes potrdila Vlada Republike Slovenije, so:
• Ko bo državljan zaprosil za izdajo potnega lista, bomo hkrati z vlogo sprejeli dva njegova prstna odtisa.
• Odvzete prstne odtise bomo v evidenci vodili samo dotlej, dokler potni list ne bo vročen imetniku, potem pa jo iz evidence zbrisali. Za uporabo prstnih odtisov kot biometričnih podatkov pa skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov velja, da se bodo lahko uporabljali le za preverjanje verodostojnosti dokumenta in istovetnosti imetnika pri prehajanju državne meje;
• Naslednja novost se nanaša na mladoletnike, ki potujejo v tujino brez spremstva staršev. Predlog zakona ukinja uporabo obrazcev dovoljenj zakonitega zastopnika;
• Predlog novele zakona poenostavlja tudi postopke v primeru, ko državljan pogreša potno listino. V predlogu je namreč zapisano, da ne bo treba več izpolniti obrazca o pogrešitvi, prav tako pa se črta določba o obvezni izdaji potrdila o sprejemu vloge;
• Dopolnitve zakona se nanašajo tudi na obveznost vrnitve potnega lista v primeru spremembe prebivališča oziroma izročitev vselej, ko se spremenijo v potni list vpisani podatki imetnika, ki predstavljajo njegovo identifikacijo. Prav tako je skrajšan rok za predložitev potnega lista v primeru prenehanja državljanstva in določen rok za naznanitev pogrešitve potnega lista v tujini;
• Zakon se usklajuje z zakonom o uvedbi evra, pri čemer se zvišuje tudi zgornja vrednost globe. Tako bo doseženo poenotenje s primerljivimi prekrški v zvezi z osebnimi izkaznicami in upoštevana stopnja inflacije. Na novo je sankcionirano navajanje neresničnih podatkov v vlogi za izdajo potne listine. Na novo se določa tudi možnost, da se za posamezne prekrške v hitrem prekrškovnem postopku izreče tudi globa v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
• Stare potne liste bomo lahko uporabljali do izteka roka veljavnosti in jih državljanom zaradi uvedbe biometrije prstnih odtisov ne bo treba menjati.