Skoči na vsebino

NOVICA

Peti sestanek Nadzornega odbora za spremljanje Sklada za zunanje meje, Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav, Evropskega sklada za begunce in Evropskega sklada za vračanje

Danes, 20. maja 2009, je potekal peti sestanek Nadzornega odbora za spremljanje Sklada za zunanje meje, Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav, Evropskega sklada za begunce in Evropskega sklada za vračanje.

Člani Nadzornega odbora so se na začetku seznanili z informacijo o novih imenovanjih in razrešitvah članov Nadzornega odbora. V nadaljevanju so obravnavali revidirana letna programa 2008 Sklada za zunanje meje in Evropskega sklada za begunce, pregledali realizacijo po letnih programih skladov in predloge projektov za letni program 2010 in 2011 ter predlog razreza sredstev med posredniškimi telesi Sklada za zunanje meje za letni program 2010. Člani nadzornega odbora so se seznanili z informacijo o trenutnem stanju glede primerjave realizacije, zahtevkov za povračilo in zahtevkov za prenos sredstev ter z informacijo o letnih programih 2009. Sejo so člani Nadzornega odbora zaključili z obravnavo poročila o aktivnostih informiranja in obveščanja od leta 2008 do maja 2009.