Skoči na vsebino

NOVICA

Govor ministrice Katarine Kresal na slovesnosti ob 130. obletnici PGD Kranj-Primskovo

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal se je danes, 20. junija 2009, udeležila slovesnosti ob 130. obletnici Prostovoljnega gasilskega društva Kranj – Primskovo. Govor ministrice objavljamo v celoti:

 

Spoštovane gasilke in gasilci, dragi Kranjčani,

 

nedavno tega smo v Metliki zabeležili 140-letnico organiziranega gasilstva na Slovenskem. Nikakor ne gre za naključje, da sodi ta začetek v čas neposredno po evropski »pomladi narodov«, ko se je pojavil prvi politični program z idejo o združitvi vseh dežel, kjer so naseljeni Slovenci.

 

Številni zgodovinski viri namreč pričajo o številnih pomembnih in uglednih posameznikih iz gasilskih vrst, ki so nesporno zaslužni tako za povezovanje razdrobljenih gasilskih društev v prve gasilske zveze, kot tudi za prizadevanja pri širitvi občutka narodne pripadnosti in kulturne zavesti.

 

Zgodovina gasilstva v Kranju sega vse do leta 1869, ko je bila ustanovljena požarna bramba Kranj. To vas nedvomno uvršča med prva organizirana gasilska društva na območju današnje Slovenije. Požarna bramba Kranj je sprva štela zgolj 22 članov, opremljenih z majhnim naborom gasilske opreme, a z veliko željo pomagati svojim someščanom v boju proti uničujočim ognjenim zubljem, ki so pogosto ogrožali njihove domove.

 

Število gasilcev je sčasoma narastlo, požarna bramba, ki je leta 1911 prevzela tudi prevoze ponesrečenih bolnikov v ljubljansko bolnišnico, pa se je preimenovala v prostovoljno gasilsko in reševalno društvo Kranj. Podobo vašega gasilskega društva je v prejšnjem stoletju zaznamovalo kar nekaj prelomnih letnic.

 

Med najpomembnejšimi je zagotovo bilo tudi leto 1964, ko je ob prenehanju obstoja prostovoljnega gasilskega društva Kranj nekaj članov prešlo v poklicne vrste, preostanek pa se je pridružil prostovoljnemu gasilskemu društvu Kranj – Primskovo. Vaša aktivnost pri izboljševanju pogojev in usposobljenosti za pomoč sočloveku pa se s tem še zdaleč ni ustavila.

 

Pregled zgolj zadnjega desetletja razkrije, da ste ob pomoči hvaležnih sokrajanov zgradili nov, sodobnejši objekt, v katerega ste namestili tudi sodobnejšo opremo, ki vam je v pomoč pri reševanju življenj. Organizirali ste različna srečanja, poučne izlete, izobraževalne projekte ter krvodajalske akcije, v svoje vrste pa ste pridobili kar nekaj bodočih članov gasilcev.

 

Dobro stoletje trajajoča zgodba o razvoju prostovoljnega gasilstva v vašem kraju pa ni toliko zgodba o naraščanju števila gasilcev, reorganizacijah ter spremembah imena gasilskega društva, pridobivanju nove gasilske opreme ter gradnji novih objektov. Vaša zgodba je najprej zgodba o izjemnem altruizmu ter nesebičnosti pri pomoči sočloveku.

 

Je zgodba o dolgoletnem negovanju in uresničevanju vrednot humanosti in solidarnosti, ki ste jih prenašali na nove generacije. Je zgodba o vztrajanju pri prostovoljnemu služenju in pomoči ljudem, z vztrajnim premagovanjem vseh ovir, ki stojijo na poti pri izpolnjevanju vašega plemenitega poslanstva. In nenazadnje – vaša zgodba je zgodba o neštetih hvaležnih besedah ter stiskih rok vseh, ki ste jim s svojo častnim delom rešili imetje, nemalokrat pa tudi življenje.

 

Zavedamo se, da vaše delo že dolgo časa ni več povezano zgolj z gašenjem požarov. Vaša dejavnost poleg visokih osebnih etičnih standarov vključuje nenehno izobraževanje ter strokovno usposabljanje. Napredek in tehnološki razvoj v vseh segmentih družbenega življenja sta prinesla številne nove nevarnosti, s katerimi ste se primorani soočati. Slavnostni rez traku resda odpira nove ceste, ki povezujejo ljudi – vendar pa ste vi tisti, ki na njih vsakodnevno rešujete njihova življenja, ob tem pa pogosto tvegate svoja.

 

Vaš poklic zaznamujejo naravne katastrofe, v zadnjem času tudi kot posledica svetovnega pojava globalnega segrevanja, kjer s hitrimi in učinkovitimi posredovanji omejujete nastalo škodo. Le kako bi lahko pozabili na vašo preteklo odlično podporo poklicnim gasilskim enotam pri gašenju Krasa, ali pa na izjemne napore pri odpravljanju posledic neurja v Železnikih in na Celjskem?

 

Vaše delo se še zdaleč ne konča zgolj pri različnih oblikah gasilskih intervencij. Z organizacijo izobraževalnih tečajev ter strokovnimi napotki ste izjemno dragocen in pomemben vir osveščanja vseh nas, ki morda premalokrat pomislimo na preventivne ukrepe, s katerimi lahko tudi sami preprečimo neljube dogodke.

 

Z vsemi temi aktivnostmi vztrajno uresničujete stoletja star gasilski in siceršnji ideal nesebičnosti, humanosti ter pomoči sočloveku, na katere nas z vaših praporjev spominja in opominja simbolika sv. Florjana. To počnete z isto mero vneme in poguma, kot so to počeli vaši slavni predhodniki, v plačilo za svojo požrtvovalnost pa ste, kot oni, pripravljeni sprejeti le našo hvaležnost.

 

Naj bo torej današnji dan, ko praznujete 130 obletnico prostovoljnega gasilskega društva Kranj-Primskovo, s tem pa tudi obletnico vašega plemenitega poslanstva, dan, ko vam izkazujemo našo hvaležnost in zasluženo spoštovanje. Za zaključek in v pozdrav lahko zgolj citiram Josipa Turka, enega od pomembnejših vodij slovenskega gasilstva z začetka 20. stoletja, ki je v svojih govorih menda pogosto rad opisal gasilski poklic z naslednjimi besedami: »Mi ne vprašamo, komu gori, ampak kje gori. To je naše geslo in v to vam kličem: Na pomoč!«