Skoči na vsebino

NOVICA

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi uspešno nadaljuje svoje delo

Nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi mag. Sandi Čurin je s predstavnicama nevladnih organizacij, ki sodelujeta v projektu "Oskrba žrtev trgovine z ljudmi", Katjušo Popović iz Društva Ključ - Center za boj proti trgovini z ljudmi in Nino Stenko iz Slovenske Karitas, na novinarski konferenci predstavil Poročilo o delu medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2008.

 

Mag. Sandi Čurin je v predstavitvi poudaril, da skupina uspešno nadaljuje svoje delo in tudi lani se po oceni ameriškega ministrstva za zunanje zadeve uvršča v najvišji razred, to je v skupino držav, ki zagotavljajo ustrezne standarde na področju boja proti trgovini z ljudmi. Katjuša Popović in Nina Stenko sta se v predstavitvah osredotočili predvsem na preventivno delo na tem področju, krizno in varno namestitev žrtev ter celostno obravnavo žrtev trgovine z ljudmi. 

 

Nina Stenko, mag. Sandi Čurin in Katjuša Popović na novinarski konferenci

 

Medresorska delovna skupina je v poročevalskem obdobju obravnavala različne teme, povezane z načrtovanjem ukrepov proti trgovini z ljudmi ter reševanjem odprtih aktualnih primerov. Na preventivnem področju so potekale številne in raznolike oblike ozaveščanja širše javnosti prek medijev in informacijskih kampanj, ozaveščanja oziroma izpopolnjevanja strokovne javnosti, ki je neposredno soočena s to problematiko (policija, tožilstvo, diplomatsko-konzularna predstavništva, nevladni sektor …) ter ozaveščanja ciljne populacije oseb, ki so lahko izpostavljene fenomenu trgovanja z ljudmi (študentska populacija, mladi, socialno ogrožene skupine, tujci v procesu zaposlovanja v Sloveniji).

 

Policija je lani na področju kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi (zloraba prostitucije, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi), obravnavala 18 primerov, od tega 17 kaznivih dejanj v 11 kazenskih ovadbah in 1 poročilo Državnega tožilstva zoper skupno 36 storilcev. Državna tožilstva so obravnavala 11 kazenskih ovadb in 2 poročili zoper skupaj 31 osumljencev. Preiskave so bile uvedene zoper 7 oseb, vložene so bile obtožbe zoper 10 oseb (od tega 6 iz preteklih let) ter izrečene sodbe zoper 4 osebe (od tega zoper 3 iz preteklih let).

 

Usmeritve za delo v boju proti trgovini z ljudmi so opredeljene v do zdaj sprejetih Akcijskih načrtih Medresorske delovne skupine, zadnji za obdobje 2008–2009. Glede na dozdajšnje delo kot tudi ob upoštevanju obveznosti in priporočil, opredeljenih v različnih mednarodnih dokumentih, je na tem področju treba ohraniti kontinuiteto. To je tudi razlog, da se te aktivnosti načrtujejo v nadaljevalnem obdobju 2010–2011.
 

Zvočni zapis predstavitve mag. Sandija Čurina 

 

Zvočni zapis predstavitve Katjuše Popović

 

Zvočni zapis predstavitve Nine Stenko