Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Katarina Kresal nagovorila policiste ob dnevu policije

Na Policijski akademiji v Tacnu je bila danes, 24. junija 2009, osrednja slovesnost ob dnevu policije. Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, udeležence pa sta nagovorila tudi ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in v. d. generalnega direktorja policije Janko Goršek. V kulturnem programu je nastopili Policijski orkester in fužinski reper Zlatko s skupino Optimisti.

 


Ministrica je zbranim povedala:

"Spoštovani predsednik republike, predsednik državnega zbora, predsednik državnega sveta, varuhinja človekovih pravic, poslanke in poslanci, ekscelence, spoštovani gostje, drage policistke in policisti,


sodobna, na človekovih pravicah in vladavini prava utemeljena družba bi svoje ideale zelo težko uresničevala brez pomoči policije. Zaupana ji je pomembna naloga vsakodnevne skrbi za varnost ljudi in njihovega premoženja ter ohranjanje javnega reda in miru.
 
Policija, ki nedvomno sodi med najpomembnejše ter najbolj izpostavljene državne represivne organe, je v perspektivi demokratične družbe pojmovana kot servis v službi državljank in državljanov, ne pa kot orodje v rokah ozke politične oblasti ali morda celo osebnih interesov posameznikov v njej. Njena sodobna vloga je predvsem odraz številnih spoznanj, ki izhajajo iz bridkih zgodovinskih primerov zlorabe položaja policije. Kot ministrica za notranje zadeve in pravnica se teh še kako dobro zavedam.  

 
Lik policista odlikuje in narekuje več lastnosti – med najbolj opaznimi so vsekakor visok standard osebnostnih moralnih načel, občutek odgovornosti do skupnosti ter sočloveka ter strokovna usposobljenost za delo. Pravo in etika sta zato sestavni del družbene vloge in poslanstva policista. Že Velika listina svoboščin iz leta 1215, ki velja za enega prvih ustavnih dokumentov kulturnega kroga zahodne Evrope, vsebuje izjavo, ki se glasi: »Za sodnike, policijske uradnike, glavarje in uradnike bomo imenovali le može, ki poznajo pravo dežele in imajo dobro namero vzdrževati ga.«
 
Policist lahko namreč le z zadostno mero pravnega poguma ter pravne samozavesti varuje pravice drugih ljudi. Ravno zato mora biti pravna varnost in strokovna podpora policistom sestavni del  vodstvene etike v policiji. Vaše zahtevno in pomembno delo si poleg omenjenega seveda zasluži mnogo več. Predvsem ustrezno moralno ter materialno vrednotenje, kakovostna delovna sredstva ter splošno prizadevanje za vaše poklicno zadovoljstvo, ki gradi občutek pripadnosti organizaciji.

 
Vse naše aktivnosti so usmerjene k zagotavljanju profesionalne in depolitizirane policije, ki podpira načela demokratične družbe in vladavine prava. Vsak dan se srečujemo s številnimi težavami in dilemami, ki zadevajo policijsko delo. Na marsikaj ste me že opozorili, čeprav se zavedam, da vseh vidikov vašega dela še ne poznam. Če želimo delati še bolj učinkovito v korist državljank in državljanov je zato naša skupna naloga skrb za visoko raven dialoga, komunikacijsko odprtost ter etično držo v medsebojnih odnosih.

 

Čestitke ob prazniku in prijetno praznovanje vam želim."