Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska komisija potrdila letne programe 2009 v okviru programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov s področja svobode"

Okvirni program "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov s področja svobode" sestavljajo štirje skladi, ustanovljeni z Odločbami Evropskega parlamenta in Sveta. To so: 
• Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007-2013 (2007/435/ES),
• Sklad za zunanje meje za obdobje 2007-2013 (574/2007/ES),
• Evropski sklad za begunce za obdobje 2008-2013 (573/2007/ES),
• Evropski sklad za vračanje za obdobje 2008-2013 (575/2007/ES).

 

Slovenija je prejela odločbe Evropske komisije o odobritvi letnih programov za omenjene štiri sklade ter sofinanciranja iz posameznih skladov za letošnje leto, in sicer:
• Iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav je bilo Sloveniji že nakazano 50 % odobrenih sredstev v višini 403.915,21 evrov (celotni znesek sofinanciranja za letošnje proračunsko leto znaša 807.830,42 evrov).
• V okviru Evropskega sklada za begunce je bilo Sloveniji nakazano  50 % odobrenih sredstev, in sicer v višini 329.007,46 evrov.
• Celotni znesek sofinanciranja za letošnje proračunsko leto, dodeljen iz Evropskega sklada za vračanje, znaša 522.000 evrov. Pri tem je Evropska komisija že nakazala prvih 50 % odobrenih sredstev, to je 261.000 evrov.
• Celotni znesek sofinanciranja iz letnega programa 2009 Sklada za zunanje meje znaša 5.096.729 evrov.

 

Več informacij si lahko preberete na:
http://www.mnz.gov.si/si/solidarnost_in_upravljanje_migracijskih_tokov/pomembni_dokumenti/