Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Katarina Kresal se je udeležila neformalnega zasedanja Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve v Stockholmu

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal se je danes, 16. julija 2009, udeležila neformalnega zasedanja Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve v Stockholmu. Osrednja tema pogovorov je bil novi program politik s področja pravosodja in notranjih zadev za obdobje 2010–2014, t. i. Stockholmski program, ki predstavlja tudi eno od glavnih prednostnih nalog švedskega predsedstva.

 

V dopoldanski razpravi so ministri predstavili razmišljanja, kako čim bolj učinkovito zagotoviti varnost državljanov EU. Ministri so soglašali, da bo treba povezati različne ukrepe, od varovanja zunanjih meja, boja proti organiziranemu kriminalu, do boja proti terorizmu, v celovit pristop. Posebej je bila izpostavljena potreba po boljšem upravljanju z informacijami, zato bo pripravljena strategija za izmenjavo informacij. "Ker se kriminal ne konča na zunanjih mejah EU, je ključnega pomena sodelovanje z državami, ki niso članice EU," je v razpravi poudarila tudi ministrica Katarina Kresal.

 

V popoldanskem delu so ministri razpravljali o dokončni vzpostavitvi enotnega azilnega sistema in politiki prisiljevanja. Prevladujoče mnenje je bilo, da so predlogi Evropske komisije o vzajemnem priznavanju azilnih odločb in kodifikaciji migracijske zakonodaje dolgoročni cilj, ki ga bo težko v celoti uresničiti v času trajanja programa. Ministrica Katarina Kresal je poudarila, da bi moral nov program določiti jasne smernice nadaljnjega razvoja skupne migracijske politike EU. "Pri tem moramo spoštovati nacionalne pristojnosti na trgu dela ter partnerski odnos do tretjih držav in s tem odgovoren odnos do sprejema migrantov in spoštovanje njihovih pravic," je še povedala ministrica.

 

Slovenija od novega programa pričakuje nadaljevanje vizije razvoja področja notranjih zadev, ki sta jo začrtala že prejšnja programa, in ustrezno nadgradnjo obstoječih politik. Ob tem je ministrica Katarina Kresal poudarila: "Menim, da je zelo pomembno, da Evropska unija sprejme program, ki bo odražal predvsem potrebe družbe in vseh državljanov Evropske unije. Seveda je treba ob tem poudariti, da bo glavno vodilo pri oblikovanju politik še naprej varstvo človekovih pravic in svoboščin."

 

Evropski svet bo po poglobljeni razpravi predvidoma na zasedanju decembra 2009 sprejel obsežen program, na podlagi katerega se bo oblikoval akcijski načrt z natančno določenimi ukrepi in časovno razporeditvijo v obdobju 2010–2014.