Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Preden potujete v tujino, pravočasno preverite, ali imate veljaven potovalni dokument

Ministrstvo za notranje zadeve priporoča državljanom, da ob načrtovanju dopustov v tujini pravočasno preverijo, ali imajo ustrezen dokument za potovanje v tujino in ali je ta veljaven.

 

Z veljavno osebno izkaznico lahko slovenski državljani potujejo v vse države članice Evropske unije in nekatere druge države: Andoro, Avstrijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Belgijo, Ciper, Češko, Črno Goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Gibraltar, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Liechtenstein, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Makedonijo, Malto, Monako, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, San Marino, Slovaško, Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo.

 

Več informacij o pogojih in potrebnih dokumentih za potovanje v tujino najdete na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve.
 

Vlogo za potni list ali osebno izkaznico lahko vložite na kateri koli upravni enoti. Vlogi morate priložiti star dokument (tudi če je njegova veljavnost že potekla), eno fotografijo ter plačati upravno takso in tiskovino (obrazec potnega lista ali osebne izkaznice). Fotografijo lahko predložite tudi v digitalni obliki, in sicer kot potrdilo e-fotografa z ustrezno referenčno številko.

 

Ob vlogi za izdajo potnega lista se od 28. 6. 2009, ko so se začele izvajati določbe novele Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 41/2009), ki se nanašajo na prstne odtise, odvzame tudi prstna odtisa državljana, ki je dopolnil 12 let starosti. Praviloma sta to ploska kazalca leve in desne roke. Če zajem teh dveh prstnih odtisov ni mogoč, pa se zajame sredinec, prstanec ali palec. Vlogo za potni list ali osebno izkaznico za otroka do 18. leta starosti lahko vloži le njegov zakoniti zastopnik.

Zaradi spremenjene zakonodaje dovoljenje zakonitega zastopnika za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti, ki v tujino ali iz tujine potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika, ni več potrebno. Otroci pa morajo imeti svoje veljavne potovalne dokumente.

 

Rok za izdelavo potnega lista in osebne izkaznice je v poletnih mesecih podaljšan, zato z vložitvijo vloge za nov dokument ni priporočljivo čakati na zadnji trenutek. 

 

Pogrešitev potne listine 

Če pogrešite, izgubite ali vam ukradejo poti list ali osebno izkaznico morate to čim hitreje, najpozneje pa v roku 8 dni naznaniti kateri koli upravni enoti. O naznanitvi pogrešitve listine uradna oseba upravne enote sestavi zapisnik. Če se pogrešitev, izguba ali kraja zgodi v tujini, je to treba naznaniti takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni po prihodu v Republiko Slovenijo. Če imate prijavljeno stalno prebivališče v tujini, morate naznanitev pogrešitve potnega lista opraviti v roku 30 dni pri najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Za mladoletno oziroma poslovno nesposobno osebo naznanitev opravi zakoniti zastopnik.

 

Če ste imetnik veljavnega digitalnega kvalificiranega potrdila, lahko naznanitev pogrešitve potnega lista ali osebne izkaznice opravite tudi prek enotnega državnega portala e-uprava, pri čemer ste dolžni navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve. Če naznanitve pogrešitve v predpisanem roku ne opravite, ste v prekršku.

 

Če ste z dokumentom skrbno ravnali, pa ostanete brez njega v okoliščinah, na katere niste mogli vplivati oziroma jih preprečiti (kraje iz stanovanja, ropi, ipd.), to takoj prijavite tudi najbližji policijski postaji, ki vam lahko izda ustrezno potrdilo o prijavi. Če s svojim potovalnim dokumentom ne ravnate skladno z dolžno skrbnostjo in ga prvič pogrešite, morate ob izdaji novega plačati dvakratno vrednost takse, za vsako nadaljnjo pogrešitev pa boste ob izdaji novega dokumenta morali plačati štirikratno vrednost takse. Kot nadaljnji ukrep se državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov ali osebnih izkaznic izda dokument z veljavnostjo enega leta.

 

Ko brez potnega lista ali osebne izkaznice ostanete v tujini in imate prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, vam svetujemo, da poiščete najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini. Za prihod domov vam bodo izdali potni list za vrnitev.