Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

39. redna seja Vlade RS

Vlada RS je na današnji seji med drugim sprejela tudi sklep o sklenitvi Pogodbe o brezplačni uporabi, s katero se na Stanovanjski sklad Republike Slovenije brezplačno prenese v uporabo 94 stanovanj, ki so v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve.

 

Vlada Republike Slovenije je na 25. redni seji sprejela sklep, da Republika Slovenija na Stanovanjski sklad v brezplačno uporabo prenese zemljiškoknjižno neurejena stanovanja, ki jih zasedajo bivši imetniki stanovanjske pravice, in zemljiškoknjižno neurejena trajno nezasedena službena stanovanja v upravljanju Stanovanjske komisije Vlade RS, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve.

 

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo seznam zemljiškoknjižno neurejenih stanovanj, ki so namenjena za izročitev v brezplačno uporabo. Tako je predmet prenosa 94 stanovanj, in sicer:
- 82 najemnih stanovanj, ki jih zasedajo bivši imetniki stanovanjske pravice in
- 12 nezasedenih stanovanj.

 

Pogodba o brezplačni uporabi se sklepa za obdobje petih let. Tako bo od 17. avgusta 2009 Stanovanjski sklad nosil vse obratovalne stroške za stanovanja, če z  najemno pogodbo ni dogovorjeno, da te stroške pri zasedenih stanovanjih plačujejo najemniki. Prav tako je Stanovanjski sklad nosilec stroškov investicijskega in rednega vzdrževanja, stroškov prispevka za uporabo stavbnega zemljišča in je zavezan stanovanja zavarovati z vinkulacijo v korist Republike Slovenije.