Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Dr. Miroslav Žaberl imenovan na položaj generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji na položaj generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v Ministrstvu za notranje zadeve imenovala dr. Miroslava Žaberla, in sicer za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge v Ministrstvu za notranje zadeve je v postopku ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidata ugotovila, da je na podlagi standardov strokovne usposobljenosti dr. Miroslav Žaberl primeren kandidat za navedeni položaj.

Dr. Miroslav Žaberl je rojen 18. avgusta 1959. Po končani kadetski šoli za miličnike leta 1978 je delal na različnih operativnih in vodstvenih delovnih mestih v policiji, večinoma v okviru PU Celje. Bil je policist na splošni, mejni in prometni policijski postaji, vodja varnostnega okoliša, pomočnik komandirja policijske postaje, policijski inšpektor, načelnik inšpektorata policije, krajši čas pa je opravljal tudi dela in naloge načelnika uprave za notranje zadeve v Celju. Ob delu je leta 1988 dokončal Pravno fakulteto v Ljubljani, leta 1995 pa je opravil tudi pravosodni izpit. Lani je na Pravni fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjal doktorsko nalogo z naslovom Normativna ureditev policijske uporabe prisilnih sredstev v Republiki Sloveniji.

V času pred osamosvojitveno vojno in med njo je opravljal naloge poveljnika III. čete Posebne policijske enote, za kar je prejel več priznanj, predsednik države pa ga je odlikoval z zlatim znakom. Leta 1995 je bil premeščen v takratni Izobraževalni center ONZ v Ljubljano, tam je leta 1998 prevzel vodenje Centra za usposabljanje in izpopolnjevanje. V tem času je začel tudi s pedagoško dejavnostjo v okviru takratne Visoke policijsko-varnostne šole. Predaval je pri predmetu Policijska pooblastila in deloma pri predmetu Splošne operativne zadeve policije. Leta 2000 je bil kot državni podsekretar premeščen v Ministrstvo za notranje zadeve v Urad za usmerjanje in nadzor policije, kjer je leta 2003 postal direktor urada, po reorganizaciji v letu 2004 pa pomočnik generalnega direktorja in kasneje tudi v. d. generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge. Leta 2005 je delal v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na Ministrstvu za notranje zadeve.

 

Zdaj ob delu predava pri predmetu Človekove pravice in pooblastila na Fakulteti za varnostne vede in pri predmetu Policijska pooblastila na Višji policijski šoli. Je avtor in soavtor več učbenikov, knjig, člankov.