Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ukrepi za izboljšanje varnosti v prometu - novinarska konferenca Ministrstev za notranje zadeve, pravosodje in promet

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, minister za pravosodje Aleš Zalar in minister za promet Patrick Vlačič so na današnji novinarski konferenci predstavili ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu.

 

Vsi trije ministri se že od začetka mandata ukvarjajo s tem, kako izboljšati varnost na cestah in zmanjšati število najhujših prometnih nesreč. Ministri so se v tem tednu srečali tudi s svojci žrtev v zadnjih prometnih nesrečah, ki so vsem v opomin. Ministrica je še dodala, da "moramo narediti resen premislek o ukrepih, s katerimi bomo korenito posegli v sistem prometne varnosti".

 

Minister za promet Patrick Vlačič, ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in minister za pravosodje Aleš Zalar na novinarski konferenci

 

Ministrica Katarina Kresal je predstavila pet ukrepov Ministrstva za notranje zadeve in Policije, ki bodo izboljšali stanje v prometu.

 

1. Dodatna prometna signalizacija
Policija je v zadnjem tednu opravila temeljit pregled vseh kritičnih točk na avtocestah. Gre za pregled uvozov in izvozov iz avtomobilskih cest in počivališč na slovenskem avtocestnem križu. Posebna pozornost je bila namenjena ustreznosti prometne signalizacije in drugim tehničnim rešitvam, ki bi lahko preprečili ali zmanjšali napačna ravnanja voznikov, predvsem vožnje v nasprotno smer. Policija je ugotovila, kje je potrebno prometno signalizacijo dopolniti, da bi se zmanjšale možnosti voznikovega nepravilnega ravnanja.

 

Spremembe, ki jih predlaga policija, so:
- dodatne postavitve tabel "prepovedan promet v eno smer" in "stop napačna smer",
- obnovo talnih označb in dodatne talne označbe,
- tabli "stop napačna smer" bi bilo potrebno dodati svetlobni učinek, ki bi bil vezan na senzor, ki zazna vožnjo v napačno smer,
- na uvozih in izvozih diamantne izvedbe je potreben razmislek o začasnih ukrepih, ki bi vizualno in fizično preprečevali vožnjo v napačno smer. Dolgoročna rešitev pa je, da se na teh delih umesti krožna križišča, ki že vizualno preprečujejo zavijanje v napačno smer.

 

2. Sprememba načina dela prometne policije
Policija se posebej ukvarja s spremembo načina dela na področju prometne varnosti. Direktorji policijskih uprav in komandirji policijskih postaj ne bodo v prihodnje ocenjevani skozi norme izdanih plačilnih nalogov, ampak bodo odgovarjali za oblikovanje prometno-varnostne politike na svojem območju. Testno bodo nov način uvedli 1. januarja 2010 na Policijski upravi Celje. To pomeni, da bo policija večjo pozornost namenjala večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov, zagotavljala pa bo večjo prisotnost na cestah, kjer je največ prometnih nesreč. To je bistven zasuk v miselnosti, glede na to, da so policisti doslej vse prevečkrat zgolj izpolnjevali svoje norme. Pomembna pa je tudi nadgradnja sistema stacionarnih radarjev tudi na državnih cestah in pogostejša uporaba helikopterja za nadzor prometa.

 

3. Krizna intervencija
Svojci, s katerimi so se srečali ministri, so opozorili, da včasih pride tudi do neprimernega odnosa, ki ga imajo po nesrečah s smrtnim izidom do njih policisti, tožilci, sodniki, zdravniki in drugi uradni organi, s katerimi se srečujejo. V policiji se zavedajo tega problema, zato bodo takoj začeli s pripravo programa usposabljanja s področja psihosocialne pomoči svojcem in proučitvijo možnosti, da svojce o umrlih obvešča policist v spremstvu psihologa. Takšen način bi uvedli za obveščanje o vseh žrtvah, ne samo s področja prometnih nesreč. Policija bo pripravila tudi opomnik, na kakšen način obveščati svojce. Pri tem bi radi aktivno k sodelovanju pritegnili nevladne organizacije, s katerimi sicer dobro sodelujemo, menimo pa, da je treba to sodelovanje še okrepiti.

 

4. Večji nadzor avtošol 
Začeli bomo z večjimi nadzori nad delom avtošol in tehničnih pregledov, ki jih bosta opravljala tako Direktorat za upravne notranje zadeve, kot tudi Inšpektorat za notranje zadeve. Pri izvedbi bodo sodelovali tudi policisti Specializirane enote za nadzor prometa iz Ljubljane.

 

Pri opravljanju nadzorstvenih nalog Inšpektorat za notranje zadeve, Policija in Direktorat za upravne notranje zadeve MNZ v okviru svojih pristojnosti namreč ugotavljajo vse pogostejše kršitve predpisov na področju delovanja avtošol in na področju izvajanja tehničnih pregledov.

 

5. Zmanjšanje vinjenih voznikov na cestah
Alkohol je na prvem mestu, kot sovzrok najhujših prometnih nesreč in to ne v majhnih količinah, saj so tipični povzročitelji kar krepko vinjeni.

 

Vsi trije ministri se strinjajo, da je nujna sprememba ustrezne zakonodaje. V Sloveniji sankcije za vinjene voznike niti niso mile, problem je, da niso učinkovite, dovolj pogoste in hitre. Zato predlagamo, da se za vinjene voznike zviša učinkovitost tako denarnih sankcij, odvzemom vozil kot tudi odvzemov vozniških dovoljenj. Razmišljanje gre v smeri dodatnega ukrepa za vinjene voznike, in sicer odvzem vozniškega dovoljenja v obdobju od enega do pet let.

 

Predlagali bomo, da se policijsko pooblastilo odvzema prostosti za večje količine alkohola v krvi nadgradi s takojšnjim postopkom na sodišču. Policisti bi v takšnih primerih vozniško dovoljenje kršitelju odvzeli in ga skupaj z obdolžilnim predlogom posredovali sodišču v nadaljnji postopek, ki bi moral biti prednostni. Vozniško dovoljenje se do zaključka postopka na sodišču kršitelju ne bi vračalo in voznik v tem času ne bi smel voziti.

 

Če bo voznik, ki mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, vozil in s tem kršil prepoved vožnje, bo sledila visoka denarna kazen. Če pa bi voznik, ki mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, vozil pod vplivom alkohola, bi to lahko bilo kaznivo dejanje. Ministrstvo za pravosodje bo predlog za zaostritev opredelitve kaznivega dejanja predrzne vožnje že novembra posredovalo na svet za kaznovalno politiko.

 

Ob tem opozarjamo, da je sankcija lahko učinkovita le, če je izrečena hitro, če je dovolj visoka in če je potem tudi izvršena.

 

Za spremembo naših vrednot pa ne bodo dovolj zaveza treh ministrov, temveč sprememba miselnosti v družbi. Odgovornost poleg posameznikov, ki pijejo in vozijo, nosijo tudi lastniki in osebje, ki streže v lokalu. Očitno je, da se zakonskih določb, po katerih se vinjenim osebam ne sme prodajati alkoholnih pijač, ne držijo in da bo potrebno več nadzora. Značilnost vseh tragedij, v katerih je vpleten alkohol, pa naj si bo to prometna nesreča ali pa družinsko nasilje je, da so v njih pogosto največje žrtve tisti, ki niso pod njegovim vplivom.

 

"Posledice alkohola je odlično povzel Giuseppe Garibaldi, ki je nekoč dejal, da je rimski bog vina Bakus utopil veliko več ljudi, kot Neptun, rimski bog morja," je na koncu dejala ministrica Katarina Kresal. Odločitev, ali bomo vozili vinjeni, ni odvisna le od pričakovanja, ali bomo pri tem zasačeni, temveč predvsem od naše vozniške kulture, ki jo pogojuje občutek odgovornosti do sočloveka.

Minister za pravosodje Aleš Zalar je predstavil tri ukrepe s področja Ministrstva za pravosodje.

 

1. Sprememba zakonodaje, s katero bodo zaostrili sankcije za vinjene voznike, in sicer tako, da se jim za določeno obdobje odvzame vozniško dovoljenje. Na ministrstvu proučujejo možnost, da bi pri povratnikih šlo za k. d. ne glede na to, ali bo koga ogrožal ali ne. 10. 11. bo Svet za kaznovalno pravo proučil možnost za zaostritev opredelitve k. d. predrzne vožnje v cestnem prometu.

 

2. Hitrost obravnave kazenskih zadev
Tovrstne prometne nesreče bodo v prihodnje absolutno prednostno obravnavali. S tem želijo žrtve oz. svojce žrtev čim manj izpostavljati dolgotrajnim psihičnim obremenitvam v postopkih.

 

3. Razširitev sklada za plačilo odškodnin žrtvam kaznivih dejanj
Na pravosodnem ministrstvu so pripravili tudi teze za razširitev sklada za plačilo odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, predvsem za žrtve nasilja v družini, žrtve spolnih deliktov, žrtve, ko gre za otroke, pa tudi svojce žrtev, če gre za kaznivo dejanjo, ki se je končalo s smrtjo.

 

Minister za promet Patrick Vlačič pa je predstavil ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu s področja Ministrstva za promet.

 

Na Ministrstvu za promet bodo povečali število stacionarnih radarjev, uvedli bodo tudi sekcijske nadzore hitrosti, ki bodo merili povprečno hitrost vožnje na določenem odseku ceste. Povedal je, da bodo prometno signalizacijo postavili najkasneje do konca novembra. Do takrat se bodo opredelili do najbolj učinkovitega sistema za preprečevanje vožnje v nasprotno smer. Decembra bodo postavili osem novih opozorilnih tabel, ki opozarjajo na prehitro vožnjo.

 

Minister Vlačič je ob koncu še povedal, da bodo k oblikovanju ukrepov za varnost na cestah v prihodnje povabili tudi ministrstvo za šolstvo in ministrstvo za zdravje, naslednje leto pa bo ustanovljena tudi agencija za varnost.