Skoči na vsebino

NOVICA

Posvet o črpanju evropskih sredstev v okviru Splošnega programa "Solidarnosti in upravljanje migracijskih tokov"

Ministrstvo za notranje zadeve organizira posvet o črpanju evropskih sredstev v okviru Splošnega programa "Solidarnosti in upravljanje migracijskih tokov", ki bo v ponedeljek, 23. novembra ob 10. uri, v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

 

Prvi del posveta bo namenjen predstavitvi štirih skladov splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" s področja svobode, to so Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007–2013, Sklad za zunanje meje za obdobje 2007–2013, Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 in Evropski sklad za vračanje za obdobje 2008–2013.

 

Drugi sklop bo namenjen vprašanjem, kot so: »Kdo?«, »Kdaj?« in »Na kakšen način začeti črpati evropska sredstva štirih skladov?!«. Predstavljeni bodo prihodnji izzivi in vloga nevladnega sektorja pri črpanju sredstev s področja migracij.

 

Na posvetu bodo udeleženci razpravljali tudi o finančnem upravljanju in poročanju o stroških in izdatkih projektov s strani štirih skladov.

 

Več informacij o splošnem programu "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov« najdete na spletnem naslovu: http://www.mnz.gov.si/si/solidarnost_in_upravljanje_migracijskih_tokov/.

 

Vljudno vabljeni tudi predstavniki medijev.