Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv ministrice Katarine Kresal in državnega sekretarja Gorana Klemenčiča na ravnanje predsednika komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in državni sekretar mag. Goran Klemenčič sta se danes, 20. novembra 2009, odzvala na ravnanje predsednika komisije za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami.


Ministrica Katarina Kresal je v izjavi za javnost povedala: "Rada bi se odzvala na potek današnje seje Komisije za nadzor obveščevalnih in  varnostnih služb, ki jo vodi poslanec SDS Zvonko Černač. Seje se je udeležil tudi pomočnik direktorja kriminalistične policije za operativo. 

 

Dogajanje na seji, ki je bila danes odprta za javnost, predstavlja delček vzorca nerazumljivega, predvsem pa pravno nedopustnega načina vodenja Komisije pod sedanjim predsednikom. Predsednik komisije je danes - ne prvič - grobo zlorabil svoja pooblastila in obenem nedopustno in nedostojno posegel v delo kriminalistične policije.

 

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnosntih služb ima z zakonom jasno predpisane naloge v razmerju do kriminalistične policije. Njena naloge je izvrševati demokratični nadzor - v imenu vseh državljanov - nad tistimi ukrepi policije, ki najgloblje posegajo v človekove pravice, torej na področje prikritih preiskovalnih ukrepov.


Danes pa smo bili priča javnemu političnemu obračunavanju, lansiranju političnih zarot, zbiranju informacij in nadzoru o konkretnih predkazenskih postopkih, nedostojnemu in ponižujočemu odnosu do profesionalnih kriminalistov, ki so svoje delo strokovno opravljali pod različnimi ministri in vladami.  

 

Vse omenjeno - gre za konkretne primere, ki jih bo podrobneje pojasnil državni sekretar - pomeni grobo kršitev pristojnosti komisiji, kot jih določa zakon in ogroža celoten sistem in kredibilnost parlamentarnega nadzora.

 

Tako so danes predstavnika kriminalistične službe spraševali o povsem konkretnih predkazenskih postopkih, ki še potekajo, in to pred očmi javnosti, pri čemer je bil poudarek na kreiranju politične zarote. Vprašanja so bila take narave, da nanje od policije niti sama kot ministrica ne morem dobiti odgovora, ker bi s tem v nasprotju z zakonom posegla v operativno avtonomijo policije.

Ko predstavnik policije na vprašanja - pravilno - ni želel odgovoriti in je to tudi pojasnil - je pogovor postal nedostojen in na meji nesramnosti. Pomočnik direktorja kriminalistične policije je bil zato, ker je opravil svojo zakonsko dolžnost in zaščitil interese predkazenskega postopka, šikaniran in politično napaden.

 

Tega kot ministricane bom dopustila. Zato bom tudi še danes na predsednika Državnega zbora naslovila pismo, v katerem ga bom opozorila na vse navedeno. Obenem pa bom zaščitila integriteto policistov in kriminalistov. Če bo treba, bom sprejela tudi ustrezne ukrepe za postopek pred ustavnim sodiščem zoper dejanja predsednika komisije. Spomniti se moramo namreč, da je v devetdesetih letih Ustavno sodišče tovrstno zlorabo instituta parlamentarnega nadzora enkrat v svoji odločbi že soglasno obsodilo."

 

Državni sekretar mag. Goran Klemenčič in ministrica Katarina Kresal

 

Državni sekretar mag. Goran Klemenčič je ministričine navedbe dopolnil s konkretnimi primeri, ker je kot predstavnik ministrstva kot državni sekretar prisoten na sejah te komisije in ker jo strokovno spremlja že deset let. Komisija ima v razmerju do kriminalistične policije jasno določene pristojnosti, to je nadzor nad izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov. "Širšega nadzora za poseganje v predkazenske postopke nima. To je jasno in nedvoumno odločilo Ustavno sodišče konec devetdesetih let," je povedal državni sekretar in dodal, da je "kljub temu predsednik komisije od predstavnikov kriminalistične policije zahteval pojasnila, ki se ne nanašajo na področje, ki je v pristojnosti komisije, ampak na konkretne predkazenske zadeve."

 

"Konkretno se je zgodil obisk predsednika in člana komisije pri direktorju kriminalistične policije, ki sta izrecno zahtevala pojasnila v zadevi Partria, kar je nedopustno ravnanje brez podlage v zakonu in predstavlja grob pritisk na delo kriminalistične policije," še doda državni sekretar in predstavi še nekaj podobnih primerov, ki so se zgodili v zadnjih dneh.

 

Odnos predsednika komisije je državni sekretar označil kot nedostojnega, arogantnega in na meji šikaniranja, za kar po njegovih besedah obstajajo zapisi. "Osebno sem ga na to na komisiji že večkrat opozoril, seje so pogosto poligon samogovorov predsednika komisije o političnih zarotah, predstavniki policije pa pogosto nimajo možnosti odgovarjati na vprašanja," še v odzivu pove državni sekretar.

 

Opozoril je tudi na seje, ki potekajo ob neustrezni zaščiti tajnosti, v neustreznih prostorih, na kar so predsednika komisije tudi opozorili. Zaključil je z besedami, da "vse prerašča v politični cirkus zarot, ki so mu izpostavljeni visoki predstavniki policije, s tem pa se tudi manjša verodostojnost komisije".

 

Zvočni posnetek izjave ministrice Katarine Kresal

 

Zvočni posnetek izjave državnega sekretarja mag. Gorana Klemenčiča