Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Strokovni posvet ob 20-letnici akcije SEVER

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je danes, 26. novembra 2009, z uvodnim nagovorom odprla strokovni posvet ob 20-letnici akcije SEVER v prostorih Državnega sveta.

 

Govor ministrice (velja govorjena beseda):

 

Spoštovani predsednik državnega sveta, gospe in gospodje.

 

Konec osemdesetih in začetek devetdesetih let 20. stoletja sta z razpadom starih velikih držav in nastankom novih držav ter novo regionalno raznolikostjo močno preoblikovala družbeno-politično podobo Evrope. Propad Varšavskega pakta in razpad Sovjetske zveze je mogoče šteti med številne dejavnike, ki so tedaj pogojevali pospešitev procesov evropske integracije z idejo medsebojnega sodelovanja, skupnih interesov, vladavine prava ter miru. Na simbolni ravni je te procese ponazoril padec znamenitega berlinskega zidu, od katerega je letošnje leto minilo 20 let.

 
V procesih demokratizacije v Sloveniji so aktivno sodelovali tudi pripadniki organov za notranje zadeve z odločnostjo in odločenostjo, da preprečijo namere mitingaške politike o destabiliziciji slovenske republiške oblasti in vzpostavitvi izrednih razmer. Zamisel o samostojni, demokratični Sloveniji, ki je dotlej zavoljo svoje nezaslišanosti previdno tlela v intelektualnih krogih ter v intimnih kotičkih posameznikov, se je z akcijo Sever okrepila, slabo leto zatem, s prvimi svobodnimi demokratičnimi volitvami, pa je počasi postajala realnost.

 
Pripadniki organov za notranje zadeve in miličniki so s svojo preudarnostjo tedaj odigrali izjemno pomembno vlogo. Izkazana raven usposobljenosti, strokovnosti in etičnih meril se je upravičeno pokazala v dvigu ugleda in zaupanja slovenskih prebivalcev do milice, hkrati pa je tudi nakazala vizijo, v katero smer bo šla v prihodnosti. To je pomembno zaznamoval sen svobodne, demokratične in na vladavini prava ter človekovih pravic utemeljene družbe, ki je prežemal spremembe družbenopolitične ureditve. 
 
Vendar pa se danes ravno zaradi te dediščine nikakor ne moremo zadovoljiti s tem, da ni več potrebno storiti ničesar. V svetu, ki se spopada z gospodarsko krizo, naraščanjem kriminalitete, epidemijami bolezni, revščino in ostalimi kriznimi žarišči mora ostati prostor tudi za premislek o tem, kako pravična, pluralna in na kreativnosti ter avtonomiji posameznika utemeljena družba smo.

 
Sama verjamem v moč razsodnosti, ko je potrebno razmisliti o tem, kakšne vizije družb se zarisujejo na obzorju prihodnosti, ter v pogum za odločitev o tem, katero želimo zasledovati. Razsodnost in pogum sta vrlini, o katerih že stoletja razmišljajo velikani človeštva. In vrlini, ki so jo 1. decembra 1989 izkazali vsi akterji v akciji Sever, prepričani, da je mogoča drugačna prihodnost. Odločeni so bili, da Trg republike ne bo postal še eno od prizorišč sovražnega govora in manifestacije nestrpnosti.

 
Največjo legitimnost za govor o tedanjem dogajanju imate nedvomno ravno današnji referenti, ki prihajate iz različnih strok in imate kot posamezniki različne svetovne nazore. Mnogi izmed vas so priprave ter izvedbo same akcije spremljali ter v njih sodelovali v različnih vlogah. Danes boste osvetlili vse njene zgodovinske okoliščine, ki so nujno potrebne za dojemanje njenega pomena ter njene dediščine za bodočnost. Ta različnost, tako zelo pomembna, če želimo resnično doseči namen letošnjega strokovnega posveta, pa se vendarle poenoti v osnovnem prepričanju, da se je z odločitvijo za prepoved t. i. mitinga resnice pri nas okrepil duh nove vizije, ki je s svojo močjo preobrazila tedanjo družbeno-politično podobo Evrope.

  

Zahvaljujem se vam za pozornost ter želim uspešno delo.  Na svidenje v ponedeljek na osrednji proslavi v Cankarjevem domu.