Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Legalizacija orožja

14. februarja 2010 se izteče rok za izvedbo legalizacije orožja, zato ponovno pozivamo vse posameznike, ki posedujejo orožje brez ustrezne listine, da na upravno enoto pravočasno podajo vlogo za legalizacijo orožja naustreznem obrazcu.

 

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju je namreč 14. novembra 2009 začel teči trimesečni rok za izvedbo legalizacije orožja. To pomeni, da posamezniki, ki posedujejo orožje brez ustrezne listine, lahko pridobijo orožno listino, če pravočasno oddajo vlogo za legalizacijo.


Upravne enote bodo ustrezne orožne listine izdale vsem vlagateljem vlog pod pogojem, da orožje ne izvira iz kaznivega dejanja in če posamezniki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so dopolnili starost 18 let,
• da ne obstojajo zadržki javnega reda in miru,
• da so zanesljivi,
• imajo opravljen zdravniški pregled,
• imajo opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju je določena tudi višja kazen za posest oziroma prenašanje ali nošenje orožja, za katerega posameznik nima orožne listine. Ta se giba od 3.000 do 5.000 evrov.

 

V okviru legalizacije orožja lahko osebe, ki posedujejo prepovedano orožje (avtomatsko, vojaško in eksplozivno orožje, gospodarska razstreliva ...), to izročijo policijski postaji oziroma upravni enoti, kjer jim bodo izdali potrdilo. Vse osebe, ki tako orožje posedujejo oziroma za njega vedo, opozarjamo, da je treba zaradi lastne varnosti in varnosti drugih ljudi s takšnim orožjem ravnati izredno previdno. O takem orožju naj obvestijo policijsko postajo ali policijsko upravo osebno ali na telefonsko številko 113. Pri tem navedejo naslednje podatke: ime in priimek, naslov bivališča, vrsto orožja, mesto, kjer je orožje spravljeno, in telefonsko številko, na kateri so klicatelji dosegljivi. Eksplozivno orožje bodo na kraju, kjer se nahaja, prevzeli policisti, ki so strokovno usposobljeni za ravnanje s takšno vrsto orožja, in poskrbeli za strokovno uničenje.

 

Statistični podatki o legalizaciji orožja do 13. 1. 2010