Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Posvet Evropske migracijske mreže

Nacionalna kontaktna točka v Republiki Sloveniji je danes, 19. januarja 2009, v Ljubljani organizirala posvet Evropske migracijske mreže, kjer so se udeleženci seznanili z delom nacionalne kontaktne točke. Posveta se je udeležil tudi državni sekretarmag. Goran Klemenčič, ki je izpostavil predvsem pomen okrepljenega sodelovanja države z nevladnimi organzacijami. "Odprta komunikacija in soočanje argumentov vodijo k izboljšanju praks," je še dejal državni sekretar.

 

Marko Jurišič, mag. Matjaž Dovžan in državni sekretar mag. Goran Klemenčič na posvetu

 

Evropska migracijska mreža je projekt Evropske komisije, ki je namenjen zbiranju, izmenjavi in analizi podatkov o migracijah in azilu. V projektu sodelujejo države članice prek nacionalnih kontaktnih točk. Tako je Vlada za nacionalno kontaktno točko v Republiki Sloveniji imenovala namestnika generalne direktorice Direktorata za migracije in integracijo MNZ mag. Matjaža Dovžana, za njene člane pa predstavnike s področja zakonitih migracij, mednarodne zaščite, delovnih migracij, nezakonitih migracij, boja proti trgovini z ljudmi, integracije in migracijskih statistik.

 

Na posvetu so bili predstavljeni tudi rezultati raziskav nevladnih organizacij, ki so bile leta 2009 izvedene v Sloveniji. Nevladne organizacije so sicer delo ministrstva pohvalile, pri raziskavi o neharmoniziranih oblikah, raziskavi o vračanju oseb in reintegraciji ter mladoletnikih brez spremstva pa so navedle nekaj kritik.

 

 

Udeleženci posveta, v ospredju generalna direktorica Direktorata za migracije in integracijo Nina Gregori

 

Raziskava o neharmoniziranih oblikah


Obstoječi sistem in zakonodaja definirata status in pravice osebam, ki imajo priznano dovolitev zadrževanja v skladu z zakonom o tujcih. Gre za status tujca, ki je v posotpku odstranitve iz države; gre za prehoden, časovno omejujoč status, oseba pa ne izpolnjuje pogojev za bivanje v Republiki Sloveniji. Seveda gre za individualno oceno v konkretnih postopkih in posebne oskrbe za posebne primere družine, osebe s posebnimi potrebami. Tretnuna ocena Ministrstva za notranje zadeve je, da obstoječa ureditev ustreza, bomo pa v prihodnje preučili tudi morebitne sistemske ali zakonodajne korekcije.
 
Raziskava o vračanju oseb in reintegraciji


Edina pomanjkljivost, ki izhaja iz raziskave, je neobstoj reintegracijskih programov tujcev, ki so vrnjeni v izvorne države. Žal objektivna dejstva in okoliščine ne dovoljujejo niti razširitve mreže diplomatsko-konzularnih predstavništev, zato takšnih programov ni mogoče kar tako vzpostaviti v izvornih državah po svetu (kamor so tujci odstranjeni). V prihodnje bomo še vedno sodelovali s civilnim sektorjem, in sicer ne le z mednarodno organizacijo za migracije, temveč tudi z drugimi ponudniki, ki bodo zagotvaljali takšne programe v izvornih državah.
 
Mladoletniki brez spremstva

 

Ministrstvo za notranje zadeve bo v sodelovanju z drugimi resorji poskušalo vzpostaviti celovit sistem skrbništva za mladoletnike in nastanitve za mladoletnike brez spremstva. Ministrstvo za notranje zadeve bo storilo vse, kar je v delovni pristojnosti ministrstva, v pretežni meri pa bodo morale odgovornost prevzeti tudi druge pristojne inštitucije.