Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica Katarina Kresal predstavila dokumentacijo o najemu prostorov na Dimičevi

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je danes, 18. februarja 2010, na novinarski konferenci predstavila dokumentacijo o postopku najema prostorov na Dimičevi v Ljubljani:

 

"Kot sem napovedala, vam izročamo dokumentacijo v zvezi s postopkom najema prostorov na Dimičevi, kjer so NPU, UKP in Inšpektorat za notranje zadeve, glede katerega se pojavljajo številne špekulacije in tudi napovedana interpelacija.

 

Še enkrat bi rada poudarila, da so vsi postopki  zakoniti in transparentni, cena ter pogoji najema pa za MNZ ugodni.

 

Dokumentacijo smo tudi na lastno pobudo že poslali v presojo komisiji za preprečevanje korupcije in jo zaprosili, da v okviru svojih pristojnosti poda mnenje o omenjeni zadevi z vidika morebitne kršitve Zakona o preprečevanju korupcije, Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev oziroma drugih relevantnih predpisov.

 

 

Poleg te dokumentacije vam izročam tudi dokumentacijo v zvezi z gradnjo objekta na Litostrojski, kot si jo je zamislil bivši minister Mate. Po našem mnenju je bil postopek izgradnje te stavbe netransparenten in je tudi zaobšel veljavno zakonodajo o javnem naročanju.

 

Ključno pri celotni zadevi pa je, da je lokacija Litostrojske popolnoma neprimerna za ministrstvo, ki skrbi za notranjo varnost. V polmeru 260 metrov je namreč skladišče utekočinjenega plina in po Načrtu Mestne Občine Ljubljana za zaščito in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi ta lokacija leži znotraj prvega kroga ogroženosti, kjer so ob morebitni eksploziji plina posledice za ljudi hude poškodbe, krvavitve, zlomi in smrt.

 

Ob tem bi rada tudi izpostavila izredno nenevaden dogodek, ki meče zelo slabo luč na bivšega ministra Mateja. Dne 20. 11. 2008, zadnji dan svojega ministrovanja, je v zvezi z gradnjo na Litostrojski podpisal ankes k predpogodbi v višini 4,5 milijonov evrov za dodatna dela, ki pa jih ne znamo konkretizirati. Vsekakor pa to ni dodatno naročilo helioporta, kakor se je (tako zgleda) včeraj na televiziji zlagal bivši minister Mate.

 

Rada bi razčistila še eno laž gospodov iz SDS, da bi bila stavba na Litostrojski po 20 letih last države oz MNZ. Iz pogodbe se jasno vidi, da temu ni tako, saj v najemni predpogodbi na strani 2 v členu 1.3, zadnja alineja, jasno piše, da bosta stranki preverili možnost za prenos nepremičnin v lasti Republike Slovenije ter v uporabi MNZ na DSU nepremičnine. To torej pomeni, da bi po dvajsetih letih plačevanja za novogradnjo na koncu morali dati tudi obstoječe nepremičnine, da bi postali lastniki stavbe. Se pravi, v 20 letih bi MNZ plačal skoraj 90 milijonov evrov, na koncu pa še dal nepremičnine, ki jih ima v lasti, da bi postal lastnik nove Litostrojske.

 

Toliko o gospodarnosti, zakonitosti in transparentnosti gradnje na Litostrojski pod vodstvom bivšega ministra Mateja."

 

Zvočni posnetek izjave za javnost (.mp3)

 

Dokumenti:


Program ravnanja s stvarnim premoženjem

 

Analiza ponudb prostorov

 

Najem obstoječih objektov

 

Najemna pogodba

 

Najemna predpogodba

 

Aneks k najemni predpogodbi

 

Pobuda za izdajo načelnega mnenja

 

Načrt MOL

 

Skladnost najemne predpogodbe z Zakonom o javnem naročanju

 

Sklep Vlade RS