Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Svet ministrov za pravosodje in notranje zadeve predvsem o krepitvi notranje varnosti

Ministrica Katarina Kresal se je danes, 25. februarja 2010, v Bruslju udeležila zasedanja Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

V razpravi o notranji varnosti so ministri potrdili strategijo notranje varnosti, ki pomeni prvi korak v smeri celovitega pristopa k zagotavljanju notranje varnosti. Pomemben cilj strategije je namreč približati koncept notranje varnosti državljanom EU. Z zanimanjem pričakujemo poročilo Evropske komisije o notranji varnosti v drugi polovici leta 2010, ki bo začrtalo pot nadaljnjega delovanja. Kar pa zadeva status Stalnega odbora za koordinacijo operativnega sodelovanja na področju notranje varnosti (COSI), ki bo ustanovljen na podlagi Lizbonske pogodbe, je za Slovenijo ključnega pomena, da COSI postane strateški odbor, ki bo identificiral probleme operativnih služb članic in agencij EU pri odkrivanju hujših vrst kriminala in predlagal priporočila za njihovo odpravo. Zagotavljati mora tudi povezovanje notranje in zunanje dimenzije področja pravosodja in notranjih zadev, kot denimo pri pripravi civilnih misij.

Ministri so v nadaljevanju  razpravljali tudi  o pobudi za ustanovitev evropskega pakta o boju proti mednarodni trgovini z drogami v deželah tranzita, ki kot del uresničevanja akcijskega načrta pomeni krepitev boja proti trgovini z drogami. Pri tem je pomembno upoštevati specifike posameznih regij. Situacija po regijah je namreč različna, kar prinaša tudi različne načine sodelovanja. Prav tako je pomembno, so se strinjali razpravljavci, da tretje države ta boj razumejo kot svoj boj, sicer uspeha ne bo. Slovenija v tem okviru še posebej podpira krepitev že obstoječih instrumentov za boj proti trgovini z drogami, kot so oficirji za zvezo in SECI center in se zavzema za vzpostavitev skupnih preiskovalnih timov. Naša država pripravlja enega tovrstnih projektov in pričakuje, da se ga bo sofinanciralo iz proračuna EU.

Ministri so razpravljali tudi o 29 ukrepih za krepitev varovanja zunanjih meja v kontekstu boja proti ilegalnim migracijam. Ukrepe so ministri tudi sprejeli.