Skoči na vsebino

NOVICA

Kršitve na smučiščih, prepoved vožnje z vozili v naravnem okolju - rezultati poostrenih nadzorov med zimskimi počitnicami

Predstavniki policije in nekaterih inšpekcijskih služb so danes, 16. marca 2010, na smučišču Krvavec predstavili aktivnosti in rezultate februarskih poostrenih nadzorov nad kršitvami prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju in kršitvami na smučiščih.

Govorci na novinarski konferenci so bili Alojz Sladič iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, Vojko Kos iz Inšpektorata RS za notranje zadeve, Aleksandra Velkovrh iz Inšpektorata RS za okolje in prostor, mag. Bojan Vomer iz Inšpektorata RS za kmetijstvo in gozdarstvo in hrano ter Anton Jerič, vodja smučišča RTC Krvavec. Sodelovala pa sta tudi predstavnik Letalske policijske enote in vodja gorske policijske enote Robert Kralj in policist smučar na Policijski upravi Kranj Robert Šebenik.

 

Alojz Sladič iz Uprave uniformirane policije je povedal, da so bili policisti pri letošnjem poostrenem nadzoru nad nedovoljeno uporabo vozil v naravnem okolju in nad spoštovanjem predpisov na smučiščih, ki je potekal med zimskimi počitnicami, dnevno prisotni na vseh večjih in manjših smučiščih kot tudi na krajih, kjer smo že v preteklosti ugotavljali pogoste kršitve v zvezi z vožnjo v naravnem okolju.
 
K sodelovanju so ponovno pritegnili štiri inšpektorate, in sicer za naravno okolje Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) ter Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (IRSKGH), za smučišča pa Inšpektorat RS za notranje zadeve (IRSNZ) in Prometni inšpektorat RS (PI RS).
 
"Naše sodelovanje se je izkazalo za zelo dobro in koristno, zato bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnje," je zagotovil Sladič in dodal, da je pri nadzorih v dobrih dveh tednih, od 13. do 28. februarja 2010, sodelovalo 586 policistov in 31 inšpektorjev (10 inšpektorjev IRSOP, šest inšpektorjev IRSNZ, dva inšpektorja PIRS in 13 inšpektorjev IRSKGH). Pri nadzorih je policija uporabljala vsa razpoložljiva sredstva, za odkrivanje sledov vožnje z vozili v naravnem okolju se je zelo dobro izkazal tudi policijski helikopter. Žal je nekaj dni delo oviralo tudi izredno slabo vreme.
 
Policisti so ugotovili največ kršitev Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, prav tako je bilo kar nekaj kršitev Zakona o varnosti na smučiščih. Nekaj kršitev z motornimi sanmi smo policisti ugotovili tudi na kategoriziranih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet, kar je prekršek po določbah Zakona o varnosti v cestnem prometu. Na smučiščih so policisti ugotavljali predvsem prekrške, povezane s psihofizičnim stanjem smučarjev, in kršitve smučarjev, s katerimi so neposredno ogrožali druge uporabnike smučišč. Več smučarjev so preizkusili tudi z alkotestom, nekaj objestnežem pa odvzeli smučarsko vozovnico. Na splošno sicer ocenjujejo, da so smučišča varna, da je vse več ljudi ozaveščenih o pomenu varne smuke, pa tudi vse več odraslih, ne le otrok, uporablja smučarske čelade in druga zaščitna sredstva. Še vedno pa prihaja do posameznih kršitev zakonodaje oz. FIS pravil, ko posamezniki ogrožajo sami sebe in druge.
 
Predstavnik Inšpektorata RS za notranje zadeve Vojko Kos je predstavil aktivnosti inšpektorata. Kot je dejal, je IRSNZ v sodelovanju s policisti v letošnji smučarski sezoni na smučiščih do sedaj opravil 10 inšpekcijskih nadzorov. Pri tem so ugotovili tudi kršitve, za odpravo katerih so upravljavcem smučišč izrekli 24 ukrepov. Po besedah Vojka Kosa so vsi upravljavci smučišč začeli ugotovljene pomanjkljivosti takoj odpravljati. Iz evidence vseh nesreč na smučiščih, ki jo vodijo v inšpektoratu, pa je na podlagi do sedaj prejetih poročil razvidno, da se je v letošnji sezoni na 14 slovenskih smučiščih zgodilo 140 nesreč. Od tega jih je bilo 131 z lahkimi poškodbami, 8 s hudimi telesnimi poškodbami in ena s smrtjo.
 
V obdobju po zadnji novinarski konferenci, torej od 10. februarja 2010, je IRSNZ v sodelovanju s policijo opravil 13 nadzorov na smučiščih: "To zimo smo tako opravili 23 nadzorov oz. 92 % s programom dela IRSNZ načrtovanih nadzorov na smučiščih," je povzel Vojko Kos.

 


Več informacij najdete na spletnih straneh policije