Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica Katarina Kresal z nagovorom odprla seminar "Aktualna migracijska politika v Sloveniji z elementi sodnega nadzora"

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je danes, 25. marca 2010, s pozdravnim nagovorom odprla seminar "Aktualna migracijska politika v Sloveniji z elementi sodnega nadzora". Na seminarju je kot predavateljica sodelovala tudi generalna direktorica Direktorata za migracije in integracijo MNZ Nina Gregori.

Govor ministrice Katarine Kresal:

 

Spoštovana predsednica Upravnega sodišča gospa Jasna Šegan, namestnica varuhinje človekovih pravic Kornelija Marzel, sodnice in sodniki,

 

ko danes govorimo o politiki priseljevanja v Evropski uniji, ne moremo mimo dejstva, da se bo Evropa (kljub trenutni gospodarski krizi) zaradi majhne ali celo negativne rasti prebivalstva v prihodnosti soočala s pomanjkanjem delovne sile v posameznih gospodarskih panogah, za kar pa bo potrebno dobro upravljanje z migracijami tako na ravni Skupnosti kot tudi v posameznih državah. Tak pristop zahteva sodelovanje pravosodja in zakonodaje, zunanje in razvojne politike ter dialog in partnersko sodelovanje z državami izvora.
 
Tudi razmere v Sloveniji so se od osamosvojitve močno spremenile - Slovenija se je v začetku tega desetletja soočala z velikim številom nezakonitih priseljencev in prosilcev za azil ter je migracijsko politiko in institucionalno ureditev podredila predvsem preprečevanju nezakonitih migracij in vzpostavitvi učinkovite azilne politike. Čemur ste bili tudi vi priča pri svojem delu.

 
Od leta 2005 naprej pa Slovenija beleži veliko število priseljencev, ki k nam prihajajo z namenom dela oz. zaposlitve. Leta 2008 so delavci v strukturi vseh zakonitih priseljencev predstavljali skoraj 80 % in prav zato bi morala migracijska politika večino svoje pozornosti usmeriti na področje učinkovitejšega načrtovanja ekonomskih migracij in povezovanja delovnih migracij s procesi vključevanja priseljencev v slovensko družbo. Verjamem, da bo Vlada še letos sprejela nov krovni dokument na področju priseljevanja – Strategijo delovnih migracij, ki bo postavila smernice in zagotavljala pravočasen in koordiniran odziv državnih institucij na nove migracijske izzive.
 
Menim, da selektivnost oz. skrbno načrtovanje priseljevanja ni nujno pojav z negativno konotacijo. Še zlasti v primeru, če priseljevanje ne razumemo samo kot pravico, ampak kot možnost in priložnost za tujce, ki pridejo v novo okolje. Na drugi strani pa je priseljevanje treba sprejemati kot možnost in priložnost za državo. In iz tega smo izhajali na Ministrstvu za notranje zadeve, ko smo pred letom v okviru ministrstva ustanovili nov Direktorat za migracije in integracijo.

 
Učinkovita integracijska politika tujcev je eden od temeljev vzpostavitve učinkovitega migracijskega sistema in predstavlja zaključno fazo priseljevanja. Programi vključevanja tujcev, ki živijo in delajo v državah Evropske unije, v zadnjih letih pridobivajo vse večji pomen, tako bi moralo biti tudi v Sloveniji. Tako s ponosom lahko rečem, da smo na Ministrstvu za notranje zadeve v lanskem letu za brezplačne tečaje slovenskega jezika, zgodovine, kulture in ustavne ureditve namenili 1.124.000 evrov, sredstva smo večinoma črpali iz Evropskega sklada za integracijo.

 
Cilji politike vključevanja morajo temeljiti na načelih in vrednotah enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja. Uspešno vključevanje v slovensko družbo ni odgovornost samo priseljencev, ampak se mora prilagoditi tudi družba sama. Družba jih mora spodbujati, jim olajšati vključevanje v izobraževalne in delovne procese ter omogočiti njihovo participacijo v političnem in medijskem prostoru.  
  
Ko govorimo o mednarodni zaščiti, se moramo zavedati, da je skrb za prosilce za mednarodno zaščito izjemnega pomena, saj ne odraža le stopnje razvoja demokratičnosti države, temveč tudi spoštovanje mednarodnih obvez in priporočil v dialogu z nevladnimi organizacijami in Visokim komisariatom ZN za begunce. Tako želimo s spremembo Zakona o mednarodni zaščiti, ki je trenutno v pripravi, doseči dvig minimalnih standardov za prosilce za mednarodno zaščito in jim omogočiti dostojnejše življenje v Sloveniji.

 
S področjem mednarodne zaščite se vsakodnevno srečujete tudi vi, sodniki. Postopki se v skladu z mednarodnimi standardi končujejo v okviru sodne veje oblasti, pri čemer velik pečat vsebini in spoštovanju standardov prispevate tudi vi s sodnimi odločitvami. Zelo smo veseli, da so upravne odločitve lahko predmet presoje tako na Upravnem kot tudi na Vrhovnem sodišču. Resnici na ljubo, še bolj bi bili, če bi bili tudi posamezni primeri in postopki neposredno razsojeni s strani sodišč. S tem bi se kakovost odločitev glede mednarodne zaščite nedvomno še povečala.

 
Ob vsem tem moram poudariti, da se globoko zavedamo, da lahko še marsikaj storimo, da dosežemo stanje, ko bomo res vse vpletene strani popolnoma zadovoljne. Prav gotovo je takšen seminar priložnost, da si mnenja zbližamo in s tem poglobimo in oplemenitimo naša razmišljanja. Zato vsem želim, da prav to dosežemo vsi skupaj in poskušamo področju priseljevanja na splošno dodati še kakšen pozitiven element."

 

Dvodnevni seminar v okviru projekta Evropskega sklada za vračanje organizira Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje.

 

Zvočni posnetek govora ministrice Katarine Kresal