Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pojasnilo MNZ o najemu stavbe na Dimičevi ulici

Ministrstvo za notranje zadeve je podalo pojasnilo glede najema stavbe na Dimičevi ulici v Ljubljani.

Glede na to, da je imel ponudnik Ram Invest objekt na Dimičevi na lizing, je Ministrstvo za notranje zadeve pred morebitno sklenitvijo najemne pogodbe vpogledalo v pravno naravo lizing pogodbe. Tak vpogled je pravno nujen, da se ugotovi, ali ponudnik dejansko lahko razpolaga z objektom oziroma pod kakšnimi pogoji razpolaga z njim.

Iz lizing pogodbe je bilo jasno razvidno, da Hypo Leasing nastopa izključno kot financer objekta in izključno za potrebe oddaje le-tega v finančni lizing Ram Investu in da tega objekta ne sme oddati nobeni drugi osebi. Iz lizing pogodbe je torej jasno izhajalo, da je dejanski ekonomski lastnik objekta Ram Invest, ki je tudi edini upravičen skleniti najemno pogodbo.

 

Poslovno-finančni podatki, za katere je Ram Invest štel, da so poslovna skrivnost in zaupne narave, so bili v pogodbi, ki je bila dana na vpogled, prekriti. Podatek o časovni omejitvi lizinga v pogodbi ni bil prekrit.

 

Vse relevantne ugotovitve v zvezi z lizing pogodbo je ministrstvo tudi vneslo v uvodne določbe najemne pogodbe za objekt na Dimičevi. Tako v 1. alineji 1. člena najemne pogodbe piše, da je zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine Hypo Leasing, v 2. alineji 1. člena, da ima objekt v finančnem lizingu Ram Invest, v 3. alineji 1. člena, da se najemna pogodba glede na pravno naravo lizinga sklepa z Ram Invest, v 5. alineji 1. člena pa, da se je ministrstvo seznanilo s pravnim stanjem nepremičnine z vpogledom v lizing pogodbo.

 

Naj ponovno spomnimo, da je Ministrstvo za notranje zadeve celotno dokumentacijo v zvezi z najemom Dimičeve, vključno z najemno pogodbo, iz katere so razvidne zgoraj povzete določbe, dalo v uporabo javnosti, točneje vsem novinarjem in novinarkam, ki so se udeležili novinarske konference ministrstva 18. 2. 2010. Vsi ti podatki so torej javnosti na razpolago že cele tri mesece.

 

Oceno o racionalnosti cene najema so sprejele strokovne službe ministrstva na podlagi stanja najemov na trgu in cen najemov, ki jih druga ministrstva plačujejo za primerljive objekte na primerljivih lokacijah. Po obeh parametrih je najem objekta na Dimičevi za Ministrstvo za notranje zadeve ugoden. Podatki o finančnih obveznostih, ki jih ima najemodajalec v razmerju do objekta, ki ga daje v najem, za presojo racionalnosti najema za ministrstvo niso relevantni. Za ministrstvo je merodajna in relevantna edino dogovorjena cena najema, od te je namreč odvisna poraba proračunskih sredstev.

Takšen način presoje racionalnosti je običajen in primerno skrben za sprejem poslovne odločitve o sklenitivi najemne pogodbe tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju in postopek najema in ocene racionalnosti najema Dimičeve ne odstopa od običajne in normalne poslovne prakse.