Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Udeležba ministrice Katarine Kresal na neformalnem zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal se je danes, 15. julija 2010, v Bruslju udeležila neformalnega zasedanja Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

Ministri so razpravljali o tem, kako do skupnega azilnega sistema do leta 2012, kot to predvidevata leta 2008 sprejeti strateški dokument Evropski pakt za priseljevanje in azil ter lani sprejeti Stockholmski program.

 

Predsedstvo  je želelo v tej razpravi dobiti zavezo ministrov, da sprejmejo pristop, ki bo prinesel hiter rezultat, to pa je razdeliti azilni paket na dva dela in obravnavati akte v dveh fazah; najprej bi se osredotočili na štiri pravne akte, kjer so pogajanja med državami članicami v zaključni fazi, zaradi številnih odprtih vprašanj pa bo spremembe težko sprejeti v zastavljenem roku. Slovenija meni, da bi morebitne kompromisne rešitve, sprejete pod časovnim pritiskom, lahko pomenile odstop od zastavljenega cilja – to je poenotenja postopkov in statusov na ravni EU. Tudi ministrica Katarina Kresal je v razpravi poudarila, da »obravnava sprememb aktov iz azilnega paketa ne sme biti obremenjena s časovnim pritiskom, še posebej ne, ker gre za tako pomembne, obsežne in medsebojno povezane dosjeje. Kakršnokoli hitenje in časovni pritisk vplivata na kakovost doseženih kompromisov in imata s tem škodljive posledice za nas, države članice.« Ministri so sicer soglašali s predlogom predsedstva o nekoliko prilagojenem pristopu k obravnavi in sprejemu odprtih aktov, vendar so poudarili, da je potreben horizontalen pristop, saj se določena odprta vprašanja pojavljajo v več različnih pravnih aktih, ki bi jih morali za hitrejši napredek najprej poenotiti.

 

Na dnevnem redu zasedanja je bila tudi točka o preprečevanju kriminalitete v okviru izvajanja strategije notranje varnosti EU. Kot je povedala ministrica Katarina Kresal, je »preventivno delovanje naša skupna prioriteta in je prav toliko pomembna kot odkrivanje in pregon storilcev«. Ministrica je izpostavila, da trenutno vsi strateški dokumenti, sprejeti na EU ravni, ne ponujajo tudi skupnega koncepta preventive. Ta bi namreč lahko omogočil večjo usklajenost na ravni EU in držav članic pri tem preventivnem delovanju. Slovenija je izrecno podprla tudi projekt Harmony, ki bo prioriteta pod belgijskim predsedstvom, določal pa bo metodologijo in izbiro prioritet v boju proti hujšim oblikam kriminala, ponudil pa bo tudi konkretne akcijske programe za posamezne prioritete.

 

Ob robu neformalnega zasedanja se je ministrica Katarina Kresal srečala s komisarko za notranje zadeve Evropske komisije Cecilio Malmström. Predstavila ji je Proces Brdo, kamor jo je tudi povabila. Letošnji Proces Brdo, ki predstavlja most med EU in regijo Zahodnega Balkana, bo že 10. po vrsti. Namenjen bo predvsem področju nadaljevanja reform po zaključku vizumske liberalizacije za Zahodni Balkan ter razpravi o učinkovitejših ukrepih v boju proti trgovini z ljudmi, kjer bomo poskušali izboljšati sodelovanje oz. vzpostaviti mrežo nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi.