Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Jutri začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

Generalna direktorica Direktorata za migracije in integracijo v Ministrstvu za notranje zadeve Nina Gregori je na današnji novinarski konferenci predstavila aktivnosti ministrstva o izvajanju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki začne veljati jutri, 24. julija 2010.

Problem izbrisanih je Ministrstvo za notranje zadeve reševalo v dveh korakih. V prvem so bile vsem, ki so si v teh letih že uredili status, izdane dopolnilne odločbe. V tem mandatu je bilo teh 2358, pred leti so jih izdali že 4040 – skupaj 6.398. Drugi korak je bil priprava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD-B), s katerim je bil celovito urejen problem statusa izbrisanih.

 

Cilj ministrstva je, da čim več ljudem, ki so bili izbrisani, posredujemo kakovostne informacije, da se jim omogoči, da bodo vložili prošnje na upravnih enotah v roku treh let, ki ga predvideva zakon, in da bodo uredili status v Republiki Sloveniji od izbrisa dalje.

 

Zato smo na ministrstvu pripravili sledeče ukrepe:

- V sodelovanju z nevladnimi organizacijami smo izdali brošuro, ki jo bomo posredovali na vse upravne enote v Republiki Sloveniji in na vsa diplomatsko-konzularna predstavništva v državah nekdanje Jugoslavije.

 

 

 

- Ministrica bo izdala Pravilnik o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in posebne odločbe, na podlagi katerega bomo natisnili 10.000 vlog, ki jih bodo upravičenci na upravnih enotah in diplomatsko-konzularnih predstavništvih dobili brezplačno.

 

- Brošuro v slovenščini in kratke povzetke glavnih novosti in rešitev tega zakona v nekaterih tujih jezikih smo objavili na spletnih straneh ministrstva in spletnih straneh za tujce.

 

- Na ministrstvu je za dodatna pojasnila odprta telefonska številka 01/ 428 53 33.

 

- Ker je bila z novelo ZUSDDD pristojnost za izvajanje zakona prenesena na upravne enote in ker gre za zahtevne upravne postopke, smo pripravili usposabljanje za delavce upravnih enot. Za lažje administrativno delo delavcev na upravnih enotah, ki bodo vodili upravne postopke po ZUSDDD-B, smo na ministrstvu nadgradili tudi informacijsko podporo – Register tujcev.

  

Video posnetek novinarske konference

 

Zvočni posnetek novinarske konference

 

Več informacij o reševanju vprašanja izbrisanih